Nyhed

Nytårskur

Nytårskur i FREM 2024 – formandens tale

 1. Kære FREMMERe. Dejligt at I er mødt op i dag for at hilse på klubkammerater og for at ønske hinanden og klubben et godt nyt år!
 2. Der er noget særligt ved at tage hul på et nytår, hvor man ser ind i den nærmeste fremtid med forhåbninger om at gode ting vil ske, samtidig med at man godt ved, at året også vil bringe dårlige nyheder.
 3. Jeg vil de næste minutter fokusere på vores klub, selvom vi godt ved, at vi er en del af noget større, som også på godt og ondt vil påvirke os. Det gælder krige i og tæt på Europa, klima og miljø og meget andet.
 4. Men der er også nok af udfordringer for FREM, som vi skal løse i fællesskab – både på de ydre og på de indre linjer.
 5. For at starte med udfordringerne på de ydre linjer, har B&H netop nu fokus på omdannelsen af kulpladsen og det øvrige område omkring Svanemølleværket.
  • I november blev der udvalgt 5 teams til at deltage i en arkitektkonkurrence, der sættes i gang her i januar. 
  • Projektkonkurrencen skal munde ud i en ny lokalplan og ambitionen er at omdanne området:
   • med erhvervsbyggeri, 
   • et teknisk anlæg, der skal erstatte et tilsvarende udtjent anlæg inde i Svanemølleværket 
   • og som B&H skriver på deres hjemmeside et ”attraktive byrum, der skal spille sammen med det allerede eksisterende maritime miljø”
 6. Selvom FREM er en stor, gammel og stolt klub, er vi kun en lille spiller i forhold til B&H, Svanemølleværket og KK. 
 7. Det betyder, at hvis vi vil have indflydelse på, hvordan det nye byrum – der skal være attraktivt for københavnerne og deres gæster fra nær og fjern – skal spille sammen med Frems plads og havnen, så skal vi være på mærkerne.
 8. I den forbindelse er vores kajprojekt helt centralt, fordi de arealer, vi har lånt af kommunen, skal kunne fungere sammen de planer, der nu snart vil blive til på tegnebordene i arkitektstuerne.
  • Det er derfor, vi nu har sat fuld skrue på at tage nogle afgørende skridt i realiseringen af kajprojektet her i 2024.
  • Det gode er jo, at vi allerede har en færdig plan for etablering af en ny kaj
   • med ny spunsvæg længere ude i vandet, der kan betyde, at vi får rådighed over en lidt større plads end nu
   • med etablering af en spuleplads, så vi kan undgå at spule bundmaling og andet lige ud i vandet 
   • og med en ny elkran, så vi kan slippe for at leje dyre og diesel-forurenende kranbiler.
  • Så det haster med at komme videre med det projekt, der har ligget mere eller mindre stille siden 2017. 
  • Vi har derfor også nedsat en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, hvor KAS og FREM meget gerne skal nå til en fælles forståelse af projektet inden udgangen af næste måned. En sådan afklaring er nødvendig for at kunne tage det næste skridt med hensyn til at tilvejebringe en finansiering.
  • Hvis KAS ikke vil være med, må vi i FREM tage stilling til, om vi kan gå videre uden KAS. Det ville være meget kedeligt af flere grunde. Men på den anden side kan vi jo heller ikke sætte al udvikling i stå, fordi vores naboklub har svært ved at blive enige. 
  • Og hos vores naboer på den anden side mod SØ ved vi i alt fald, at B&H ikke har tænkt sig at sætte nogen udvikling i stå.
  • Så jeg håber, at vi om et år, når vi står her igen, kan sige, at vi for alvor rykkede på projektet i 2024.
 9. Med hensyn til de indre linjer i klubben vil vi også i 2024 have fokus på at styrke involveringen af medlemmerne i klubbens aktiviteter.
  • Vi lægger ud med et medlemsmøde torsdag den 18. januar, hvor vi håber at se mange af jer igen. Her vil vi lade ideerne flyve og i fællesskab vurdere, hvad vi kan arbejde videre med i klubben.  
  • Et andet indsatsområde er vores udvalg under bestyrelsen. Det er ikke nogen hemmelighed, at nogle af udvalgene igennem nogle år har været meget præget af enkeltpersoner og ildsjæle.
  • Og det er for skrøbelig en konstruktion. Vi har brug for flere hænder og flere hoveder i udvalgene, hvis vi skal styrke klubben 
  • En meget iøjnefaldende undtagelse fra dette billede er vores aktivitetsudvalg, hvor en gruppe FREM-medlemmer gør et stort arbejde for, at vi andre kan deltage i fredagsbarer, fester og andet sjov. 
  • I den forbindelse skal vi heller ikke glemme sejlerskolen, hvor mange medlemmer gør en stor indsats og som spiller en helt afgørende rolle i klubbens liv.
  • Men forhåbentligt vil det lykkes at få nogle flere medlemmer til at gå ind i de forskellige udvalg, vi har, såsom pladsudvalget, klubhusudvalget og kapsejladsudvalget.
 10.  Så, som I nok kan se, er der nok at tage fat på i 2024. 
 11. Med de ord vil jeg på klubbens vegne ønske alle et godt nytår – og håbe at FREM vil gå styrket ud af 2024!