Frems førerbevis

Duelighedsbevis / Frem’s førerbevis

I Sejlklubben Frem kan du få Førerbevis til fritidsbåde, en sejleruddannelse, som også giver dig Søfartsstyrelsens duelighedsbevis.

For at kunne gå til Frems førerprøve skal du have gennemført 2 sæsoners praktisk sejlads, kurset i sejlkundskab, samt have deltaget i mindst 1 natsejlads i løbet af de 2 sejlsæsoner.

Navigation er en selvstændig delprøve, der skal bestås inden Søfartsstyrelsens duelighedsbevis, og Frems førerbevis kan udleveres.

Den praktiske undervisning foregår i sejlerskolens fire skolebåde i to sæsoner. 
Der sejles én aften om ugen, og undervisningstiden er normalt på 2 timer. Sejlerskolen benytter Dansk Sejlunions undervisningsmateriale suppleret med vores eget materiale. 
Sejlerskolen underviser minimum til det færdighedsniveau, som Søfartsstyrelsen stiller som krav ved den praktiske duelighedsprøve. Ved undervisningens afslutning bør alle elever kunne bestå kravene til duelighedsbevis, men det tilstræbes at Frem’s førerbevis opnås.

Sejlerskolen afholder de praktiske delprøver til duelighedsbevis, som foregår den sidste lørdag i september.

Sejlerskolen underviser i teoretisk navigation i vintersæsonen med start uge 43 og gennemfører prøve i teori.. Det obligatoriske kursus i sejlkundskab tilbydes på onsdage fra uge 43 frem til midt i marts.