Nyhedsbreve

Koøjet er Frems elektroniske nyhedsbrev. Det udkommer minimum seks gange årligt. Deadline for næste nyhedsbrev fremgår af det aktuelle nyhedsbrev.

Er du medlem af Frem og har du ikke en e-mailadresse, så henvend dig til klubbens kontor og få tilsendt papirudgaven med posten.

Koøjet er et aktuelt supplement til hjemmesiden. Sejlerberetninger, portrætter af medlemmer og gode historier fra medlem til medlem bliver bragt på hjemmesiden.

Ansvarshavende Redaktør: Susanne Christiansen
e-mail: koojet@oesf.dk

Klubben har også en facebookgruppe, hvor diskussion og meningstilkendegivelser foregår uafhængigt af klubbens bestyrelse. Her er alle velkomne til at bidrage.