Nyttige links

Danske Tursejlere
Frem er medlem af foreningen Danske Tursejlere, hvor du også kan melde dig ind og opnå rabat på medlemskabet, når du er medlem af Frem. Her kan du finde mange kursustilbud, råd og tips, søkræmmerked og meget mere til tursejleren.

DMI – vejrudsigt for Sundet

Fritidssejler i Danmark
Søfartsstyrelsens side om udstedelse af bevis, når du køber brugt båd, radio i båden m.v.

Havneguide
Foreningen af Lystbådehavne i Danmark har udgivet en omfattende havneguide med havneinformationer, herunder om frihavne i såvel Danmark som Sydsverige, Sydnorge og Nordtyskland

KAS
Vores nabo i Svanemøllehavnen

Kvindelig sejlklub
Vores nabo i Svanemøllehavnen

KØS Sejlsport
KØS Sejlsport er en fælles ungdomsafdeling af de tre sejlklubber Sundet, Øresund Sejlklub Frem og KAS

Sejlklubben København
Vores nabo nær Svanemøllehavnen

Sejlklubben Sundet
Vores nabo i Svanemøllehavnen

Svanemøllehavnen
Information om havneplads og reglement, priser m.v.

Svanemøllebugtens Sejlsport
Følg med i kapsejladsaktiviteterne i Svanemøllebugten! Svanemøllebugten Sejlsport er samarbejdsorgan for et antal sejlklubber med hjemsted i Københavns nordlige del. I alt 8 sejlklubber er medlem i foreningen med hjemsted i København Ø. Læs mere på svbsejlsport.dk og på DM DH: https://www.dh-dm.dk/

Søfartsstyrelsens efterretninger for søfarende
Aktuel nautisk information fx om skydeøvelser

Søsportens Sikkerhedsråd
Information om sikkerhed til søs, bådens håndtering og udstyr m.v.