Nyttige links

Danske Tursejlere
Frem er medlem af foreningen Danske Tursejlere, hvor du også kan melde dig ind og opnå rabat på medlemskabet, når du er medlem af Frem. Her kan du finde mange kursustilbud, råd og tips, søkræmmerked og meget mere til tursejleren.

DMI – vejrudsigt for Sundet

Fritidssejler i Danmark
Søfartsstyrelsens side om udstedelse af bevis, når du køber brugt båd, radio i båden m.v.

Havneguide
Foreningen af Lystbådehavne i Danmark har udgivet en omfattende havneguide med havneinformationer, herunder om frihavne i såvel Danmark som Sydsverige, Sydnorge og Nordtyskland

KAS
Vores nabo i Svanemøllehavnen

Kvindelig sejlklub
Vores nabo i Svanemøllehavnen

KØS Sejlsport
KØS Sejlsport er en fælles ungdomsafdeling af de tre sejlklubber Sundet, Øresund Sejlklub Frem og KAS

Restaurant Sejlklubben Frem
Frem har forpagtet restauranten ud og den kan besøges af både medlemmer og andre interesserede.

Sejlklubben København
Vores nabo nær Svanemøllehavnen

Sejlklubben Sundet
Vores nabo i Svanemøllehavnen

Svanemøllehavnen
Information om havneplads og reglement, priser m.v.

Svanemøllekredsen
Øresunds Sejlklub Frem er medlem af Svanemøllekredsen under Dansk Sejlunion

Søfartsstyrelsens efterretninger for søfarende
Aktuel nautisk information fx om skydeøvelser

Søsportens Sikkerhedsråd
Information om sikkerhed til søs, bådens håndtering og udstyr m.v.