Skolebåde

Gaffelriggeren Frem I

Gaffelriggeren Frem I

 

Frem har fem skolebåde: To gaffelriggere, to spækhuggere og én IF’er. Når man begynder i sejlerskolen i Frem, kan man enten sejle i gaffelriggere eller i glasfiberbåde. På andet år i sejlerskolen skal man sejle gaffelrigger. Som uddannet fører i sejlklubben kan du leje skolebådene til eget brug i weekender og ferier.

Gaffelriggerne

Der har været røster gennem tiden, der mente, at gaffelriggerne skulle erstattes med glasfiberbåde, men fordelene ved gaffelriggerne er stadig større end ulemperne. Først og fremmest er der plads om bord. Man kan sagtens være 5-6 personer uden at det føles trangt. Dernæst så er der masser af sejl – storsejl, fok, klyber, flying jip og topsejl, mange flere end på en moderne sejlbåd, så man lærer at sejle ordentligt. Endvidere er gaffleriggerne meget sødygtige, stabile og manøvrebare. Og så er der alle de hyggelige timer, man bruger sammen med de øvrige sejlerskoleelever i løbet af vinteren på klargøring.

Alle de andre sejlklubber i Svanemøllehavnen sejler i øvrigt også i gaffelriggere.

Frem I blev søsat i 1939 og er en såkaldt kravelbygget, gaffeltopsejlsrigget spidsgatter. Båden blev bygget, efter man i Frem havde afholdt et lotteri – hvor præmien var en 30 m2 klassespidsgatter tegnet af Aage Utzon – og på den måde skaffet den nødvendige kapital til at bygge den. Frem I er tegnet af Georg Berg, som sammen med Aage Utzon og M.S.J. Hansen var de mest anerkendte konstruktører af spidsgatter i Danmark.

Frem III blev søsat i 1952.

 

Frems spækhugger Spækuline

Frems spækhugger Spækuline

Spækhuggere og International Folkebåd

Frem II blev søsat i 1973. Båden er en såkaldt IF’er (oprindelig kendt som en International Folkebåd). IF’erens skrog er konstrueret i glasfiber i modsætning til den Nordiske Folkebåd – efter hvis linier den er bygget – der er en klinkbygget træbåd. IF’eren er langkølet, hvilket gør den meget kursstabil og kun lidt krængende, og den er derfor fantastisk til skolesejlads.

Spækhuggeren Spækuline blev søsat i 1983. Båden er tegnet af Peter Bruun i slutningen af 1960’erne med Aage Utzons “Springeren” som forbillede, men konstrueret i glasfiber og med finnekøl og spaderor. Spækhuggeren sejler fra de fleste andre både i let og mellemluft, men den sejler også godt i hårdere vejr – den buttede bagende gør, at roret altid er i vandet, og det er derfor altid muligt at styre båden. Der blev produceret over 300 både frem til slutningen af 1980’erne.

En ny spækhugger Den røde løber blev anskaffet i 2014, så skolen kunne deltage med endnu flere elever på kapsejladsklasser.

Vil du vide mere?

For yderligere information kontakt skolechef Birgit Ryaa Hansen, tlf. 26 48 69 44 eller på mail til sejlerskolen@oesf.dk.