Værd at vide som elev

2015-06-01 19.54.15

Ny elev

For at være elev på sejlerskolen, skal man være aktivt (A) medlem af Øresunds Sejlklubben Frem og være over 18 år, og kunne svømme 300 m.

Det forventes, at eleverne møder op til sejlerskolens lektioner. Det er et krav, at du deltager i minimum 12 lektioner (sejlaftener) pr sæson for at kunne få godskrevet deltagelse i sæsonen. Det er muligt at sejle med på andre hold, hvis du mangler lektioner, det aftaler du selv med en anden lærer.

Når du tilmelder dig, kan du ønske en sejldag og eventuelle medsejlere, og i den udstrækning der er plads, imødeses ønsket.

Inden sæsonstart opslår skolen holdlister. Vi afholder introduktionsmøde for alle elever og lærere, umiddelbart inden sejlsæsonen starter. På aftenen møder du din lærer og hold og aftaler mødetid og praktiske ting i forbindelse med sejladserne.

Afbud til undervisning skal meldes i rimelig tid til læreren. Det aftales individuelt mellem elever og lærer, hvordan der kommunikeres bedst sammen (e-mail, SMS, telefon).

Alle elever skal deltage ved klargøring af skolebådene med mindst 2 dage, tilmelding til klargøringsdage sker samtidig med tilmelding til sejlsæsonen. Det er muligt om efteråret at deltage i afrigning af skolebådene. Undervisningen i klargøring og afrigning foregår under vejledning fra instruktører og plejer at være ganske hyggeligt.

Som elev betaler du en kursusafgift udover medlemskontingentet, fastsat af skoleudvalget i samarbejde med bestyrelsen. Beløbet skal være indbetalt, inden undervisningen påbegyndes. Udmeldelse fra sejlerskolen i løbet af sæsonen medfører normalt ikke tilbagebetaling kursusafgift, hverken helt eller delvist.

Deltagelse i undervisningen sker på eget ansvar, både til søs og på land. 
Erstatningskrav vil ikke kunne gøres gældende overfor skolens lærere, sejlerskoleleder eller ledelsen af sejlklubben. Det anbefales, at elever selv sørger for dækning i eget forsikringsselskab. 
Eleverne skal ombord altid bære fodtøj med skridsikre såler. Redningsvest er obligatorisk under sejladserne. Redningsvest kan lånes af klubben, men det anbefales, at eleverne bærer deres eget udstyr.

Når du har bestået førerprøven / duelighedsprøven

Når du har dit førerbevis, kan du gå til fortsættersejlads i glasfiberbåd for at lære spilerhåndtering, eller i gaffelrigger for at lære topsejls-sejlads.

Du kan også deltage i kapsejladsundervisningen, som tilbydes på 3 niveauer. Kapsejladsundervisningen sker i samarbejde mellem alle klubberne i Svanemøllekredsen.