Aktiviteter og tilbud

Sejlklubben Frems medlemmer har alle aldre og én ting til fælles: vi elsker havet – at sejle og hygge

Klubben har ca. 750 medlemmer og er stiftet i 1897. I sine over hundrede år har den altid været fyldt med aktiviteter sommer som vinter.  Sejlklubben har til huse i Svanemøllehavnen i København.  Havnen huser to andre sejlklubber, flere roklubber, vinterbadere, søspejdere og ungdomssejlere. Den er Danmarks største lystbådehavn, og havnens tretten klubber garanterer, at der altid er liv i havnen.

I Sejlklubben Frem har vi mange aktiviteter og tilbud

 • Sejlerskolen uddanner hvert år dygtige sejlere i sin to-årige uddannelse. Skolen er certificeret og råder over fem både og mange kompetente, erfarne og frivillige instruktører, der tager sig af undervisning sommer som vinter.
 • Klubben er med til at arrangere en række kapsejladser, som flere medlemmer deltager i.
 • Klubben tilbyder i samarbejde med de andre sejlklubber ungdomssejlads i KØS og råder over en række joller.
 • Klubben indbyder til en lang række af aktiviteter og ture. Nogle er stort set foregået i over hundrede år, mens andre er kommet til undervejs – og nye dukker stadig op. Netop blandingen mellem tradition og nye initiativer giver mulighed for et aktivt, hyggeligt og unikt samvær, til hverdag og til fest. Det sker året rundt i såvel klubben, på fælles sejlerture og på pladsen.
 • Klubbens kontor har åbent hver torsdag aften året rundt.
 • Klubben kommunikerer primært elektronisk. Foruden denne hjemmeside udgiver vi nyhedsbrevet ”Koøjet” via mail ca. seks gange årligt, og endelig har klubben en facebookgruppe.
 • Klubben råder over en tredjedel af havnens vandpladser, og alle medlemmer kan skrive sig på venteliste til ”en fast bøjeplads”. Der er mulighed for en landplads om vinteren på klubbens plads.
 • Fra 1. Januar 2022 er restauranten ophørt og klubben råder nu over hele huset. Bestyrelsen har drøftet muligheden for at have et setup hvor vi kan låne/leje ØSF´S lokaler ud.
  Vi er kommet frem til at vi ikke ønsker at leje lokalerne ud, som det er nu.
  Måske kan dette ændre sig, når vi efter en periode – er blevet klogere på behov, og brug af lokalet