Frihavnsordning

Svanemøllehavnen er med i Frihavnsordningen, som omfatter en lang række havne i Danmark, Sydsverige, Sydnorge og Nordtyskland. De havne der er med i ordningen, kan du finde på Havneguide.

Frihavnsmærket kan du købe på Svanemøllehavnens kontor. Årsmærket koster 40 kr. i 2022.