Teorikurser

Sejlkundskab

Kurset i sejlkundskab består af tre dele:

  • et tovværkskursus, hvor der gennem praktiske øvelser læres lukning af tovender, udarbejdelse af faste øjer på tovværk, samling af to tovender samt forskellige fastgøringsmetoder.
  • et kursus i sømandsskab, hvor man blandet andet lærer om bådenes opbygning og rig, ankring, slæbning, grundstødning og sejlads i hårdt vejr. Desuden er der undervisning i meteorologi, førstehjælp og brandslukning.
  • et kursus i motorlære, hvor man lærer om måling af brændstofbeholdning, brændstoftilførelse og tændingssystem, smøreoliebeholdning og kølesystem.

Der er en mindre prøve ved kursets afslutning.

Dette kursus er obligatorisk og skal være gennemført, inden man kan gå til praktisk prøve, dvs. det skal tages senest i vinteren mellem første og andet år, hvis man vil til førerprøve efter andet år.

Navigation

På navigationskurset undervises der i:

  • søvejsregler, som omfatter sejladsbestemmelser, skibslys og signalfigurer, vigeregler samt forskellige signalformer.
  • søsikkerhed, som omfatter sikkerhedsudstyr, redningsmidler og redningstjeneste.
  • navigation, som omfatter aflæsning af søkort, kursberegning, beregning af fart og distance samt stedbestemmelse.

Kurset afsluttes med skriftlig og mundtlig prøve.

VHF/DSC

VHF/DSC kurser foregår ikke længere i skolens regi, men hos KAS.