Priser på pladsen

Priser på pladsen pr. 1. Februar 2024

(alle priser er inklusiv 25% moms)

Vedtaget af bestyrelsen 16.01.2024

Vinterplads: 220,00 kr./m2. Perioden 1. september 2024 – sidste søsætningsdato 2025

Oversomring af fartøj: Oversomring af fartøj: 110,00 kr./m2. Fartøj henstået på land sidste vinter. Henstår på land hele sommeren og skal henstå på land den kommende vinter.

Delvis oversomring af fartøj: 70,00 kr. pr døgn. Fartøj som har henstået på land sidste vinter og søsættes på et senere tidspunkt efter sidste søsætningsdato. Bedding 700,00 kr, kran 2400,00 kr – tidsperioden aftales med pladsudvalget.

Fartøj på bedding: Medlemmer: 800,00 kr. ikke-medlemmer: 1000,00 kr. Fartøj kan optages og henstår på bedding i max to døgn. Fartøj som optages og henstår på bedding i mere end to døgn + 550,00 kr. pr ekstra dag – både for medlemmer og ikke-medlemmer.

Fartøj optages og afsættes på land: optagning – bedding 700,00 kr, kran 2400,00, søsætning – bedding ned 700,00 kr, kran 2400,00 kr og derudover 70,00 kr. pr døgn. Ikke- medlemmer, pris og periodelængde aftales med pladsudvalget.

Fartøjer som optages på land og som har “fortrinsret” til at være på land den kommende vinter: Pris og optagnings tidspunkt aftales med pladsudvalget.

Flytning af fartøj på land: 900,00 kr. pr. Bådejers ønske om flytning på pladsen. Fartøjet er placeret uhensigtsmæssigt for den øvrige håndtering af både på pladsen. Fartøjer der ikke er klar til det fastsatte udsætningstidspunkt.

Udeblivelse: 800,- kr. ved søsætning og optagning.

Fartøjer i andedammen: Fartøjer må ikke henlægges der.

Kajak: 400,00 kr./årligt. Hvis plads på muren.

Skure: Lille 400,00 kr. Stort 550,00 kr.

Indskud til pladsen: 1.650,00 kr.

Garderobeskab i klubhuset: 200,00 kr./årligt.

Uberettiget fortøjning: 1000,00 kr.
Uberettiget fortøjning ved broen, der vender ind mod beddingen samt ved mastekranen, spunsvæggen, juniorbroen og motorkranen.

Leje af systemstativer pr år:
3 tons 800,00 kr, 6 tons 1100,00 kr, 8 tons 1450,00 kr

Pris pr. motorbåd tillæg stativ/vinter kr. 100.

Der vil være mulighed for at komme på land med mast ved Svanemøllehavnen Nord. Tillægspris pr. år for at komme på land med mast er kr. 200.