Priser på pladsen

Priser på pladsen pr. 1. januar 2023
(alle priser er inklusiv 25% moms)
Vedtaget af bestyrelsen 13.12.2022

Vi afventer nye priser for 2024, de vil være gældende fra 1.2.2024

Vinterplads: 200,00 kr./m2. Perioden 1. september 2023 – 31. maj 2024.

Oversomring af fartøj: Oversomring af fartøj: 100,00 kr./m2. Fartøj henstået på land sidste vinter. Henstår på land hele sommeren og skal henstå på land den kommende vinter.

Oversomring af fartøj – på pladsen: Pris og periodelængde aftales med pladsudvalget.

Delvis oversomring af fartøj: 800,00 kr. og 70,00 kr. pr døgn. Fartøj som har henstået på land sidste vinter og søsættes på et senere tidspunkt efter den 31. maj – tidsperioden aftales med pladsudvalget.

Fartøj på bedding: Medlemmer: 700,00 kr. ikke-medlemmer: 900,00 kr. Fartøj kan optages og henstår på bedding i max to døgn. Fartøj som optages og henstår på bedding i mere end to døgn + 500,00 kr. pr ekstra dag – både for medlemmer og ikke-medlemmer.

Fartøj optages og afsættes på land: 800,00 kr. bedding op. 800,00 kr. bedding ned og 70,00 kr. pr døgn. Ikke- medlemmer, pris og periodelængde aftales med pladsudvalget.

Fartøj optages og afsættes på land under halvtag: 700,00 kr. pr. påbegyndt time ved henholdsvis optagning og udsætning, 70,00 kr. pr. døgn. Fartøj som optages på bedding og afsættes straks herefter under halvtag. Periodelængde aftales med pladsudvalget.

Fartøjer som optages på land og som har “fortrinsret” til at være på land den kommende vinter: Pris og optagnings tidspunkt aftales med pladsudvalget.

Flytning af fartøj på land: 800,00 kr. pr. Bådejers ønske om flytning på pladsen. Fartøjet er placeret uhensigtsmæssigt for den øvrige håndtering af både på pladsen. Fartøjer der ikke er klar til det fastsatte udsætningstidspunkt.
Udeblivelse: 700,- kr. ved søsætning og optagning.Joller på land: 80,00 kr./m2. Placeret om sommeren.Joller i vandet: Beløb svarende til almindelig havnetakst for “jollebro”. Ved evt. jollebro.
Fartøjer i andedammen: Fartøjer må ikke henlægges der.Kajak: 400,00 kr./årligt. Hvis plads på muren.

Skure: Lille 350,00 kr. Stort 500,00 kr.

Indskud til pladsen: 1.500,00 kr.

Garderobeskab i klubhuset: 150,00 kr./årligt.

Uberettiget fortøjning: 600,- kr.
Uberettiget fortøjning ved broen, der vender ind mod beddingen samt ved mastekranen, spunsvæggen, juniorbroen og motorkranen.