Søg om landplads

Kun for nye - frist 1. august

Ansøgning om optagning på land gælder for medlemmer, der ikke har været på land i den forudgående sæson eller har været på land sidste sæson, men har skiftet båd.

Ansøgning sendes inden 1. august til: pladsudvalg@oesf.dk

Ansøgningsskemaet kan du få ved personlig henvendelse på kontoret, eller du kan rekvirere skemaet via frem@oesf.dk.

Eller download og udfyld ansøgningsskemaet for landsplads 2024/2025.

Bådejere, der har været på land i den sidste sæson får automatisk en opkrævning for den kommende sæson i juni måned – med betalingsfrist 1. august. Ønsker du ikke at komme på land igen, bedes du meddele dette til pladsudvalget senest 1. august, gerne før, på: pladsudvalg@oesf.dk.

Optagnings-liste vil blive hængt op i skipperstuen samt annonceret på klubbens hjemmeside medio september.

HUSK at du selv skal være til stede og behjælpelig ved optagning og søsætning af din båd. Husk også at du skal have bukke/stativ klar, med tydeligt navn på båden, og de skal være i god stand.