Kapsejladsskole

 En tværgående skole for sejlklubberne i Svanemøllehavnen

Frem har i samarbejde med de øvrige klubber i Svanemøllekredsen en populær kapsejladsskole. Her bliver du dygtig til at sejle om kap med andre sejlere, hvor du ugentligt får en halv times teori, før starten går, og vi sejler om kap ude i bugten. Kapsejladsskolen er oplagt for dig, der kan sejle og gerne vil udfordre dig selv efter at have fået duelighedsbeviset.

Læs et interview med Flemming Sejr, som underviser på skolen

Vi har to begynderhold hver mandag. For at deltage på begynderholdet skal du indgå i et team, have fighterånd og være i god form, men du behøver ikke nødvendigvis at have viden om kapsejladsregler, da der bliver undervist i dette. Vi sejler i vores Spækhuggere, og flere af vores tidligere elever har efterfølgende købt Spækhugger og deltager nu i bugtens kapsejlads hver onsdag, hvor der i 2017 er 24 Spækhuggere tilmeldt. Vores mål er således at skabe endnu flere gode kapsejlere i Svanemøllebugten. Om mandagen er vi 11 spækhuggere: 2 fra Frem, 1 fra Kvindelig Sejlklub, 4 fra Sundet, 3 fra KAS og 1 fra Sejlklubben København.

Holdet har introaften i april og undervisning hver mandag med teori fra kl. 18.00 til 18.30 og første start på banen kl. 19.00. Vi sejler så mange kapsejladser, som muligt. Fokus på bådhåndtering og orientering i forhold til vind og andre både. Besætningen har samme pladser (fordæk, storskøde og rorgænger) hele mandagen, men skifter til nye pladser næste mandag. Der er instruktør med på hver båd.

Efter et år eller to på Kapsejladsskolen, kan man fortsætte uden instruktør på onsdags kapsejladsen.

 

“KAPSEJLADSSKOLEN FUNGERER RIGTIGT GODT I SAMARBEJDE MED DE ANDRE KLUBBER OG DER BLIVER TRÆNET OG SEJLET KAPSEJLADS ALT HVAD VI KAN. DER BLIVER KØRT TURNUS I BÅDENE SÅ ALLE FÅR PRØVET ALLE POSTER, STYRMAND, TAKTIKER, FORDÆKKER OSV. SEJR ER EN SUPER LÆRER BÅDE I DET PRAKTISKE OG DET TEORETISKE. KAPSEJLADSSKOLEN KUNNE GODT BRUGE EN SPÆKHUGGER TIL I KLUBBEN – SÅ VI BEDRE KAN TRÆNE SAMMEN OG KONKURRERE MOD HINANDEN, DET ER TRODS ALT DÉR MAN RIGTIGT LÆRER DET”.

– Vidar Illum, elev fra Frem på kapsejladsskolen