Bådplads i havn og på land

Havneplads

Havnepladserne udlejes af Svanemøllehavnen. Som aktivt medlem af en af Svanemøllehavnens tre sejlklubber; Frem, Sundet eller KAS kan du ansøge om enten fast plads eller låneplads for én sommersæson ad gangen. Du vil herefter komme på ventelisten.

Blanket til ansøgning om havneplads udleveres ved henvendelse i sejlklubben Frems kontor.
Er du interesseret i en havneplads om vinteren, så kontakt Svanemøllehavnen på info@smhavn.dk

Landplads

På land kan din båd stå på enten den gamle plads eller kulpladsen. Som ny bådejer i klubben sender du en ansøgning til klubben – se faneblad ”søg om landplads”

Som udgangspunkt skal alle både søsættes om sommeren, med mindre andet er aftalt med pladsudvalget, da bådpladsen om sommeren bruges til parkering af biler og som nødvej til udrykningskøretøjer.

Ansøgning om “oversomring” sendes til pladsudvalget ved henvendelse på kontoret eller send en mail til: pladsudvalg@oesf.dk. Se klubbens pladsregulativ og prisliste herom.

Båd på bedding
Det er muligt at få din båd midlertidigt på bedding i forbindelse med spuling af bund og mindre reparationer. Der betales efter klubbens takstblad.
Kontakt Svanemøllehavnen, hvis du vil have din båd på bedding.

frem 6089