Gråsælerne

Sejlklubben Frem er blevet mere end 125 år gammel, og mange medlemmer har været med gennem rigtig mange år. Mange har stadig deres egen båd, andre har solgt den, og atter andre har nydt sejladsen i klubbens eller andres både. Fælles for fremmerne er, at kammeratskabet har betydet rigtig meget, så de har bevaret medlemsskabet.

Gråsælerne er en gruppe af medlemmer, som har dagen til rådighed. Mest pensionister, men også yngre, som kan deltage i arrangementerne, der holdes i dagtimerne. Udover de månedlige frokoster tager vi på udflugter, mest med et maritimt indhold, ofte med museumsbesøg og fælles hygge bagefter.

Gråsælerne blev dannet i 1990, hvor vi fik muligheden for at samle ældre, erfarne sejlere til en ugentlig sejlads med gaffelriggerne i sommersæsonen. Der var dengang stor tilslutning.

Vi fortsatte med selskabelighed vinteren igennem, hvor vi mødtes én gang om måneden og spiste frokost sammen.

Vi har efterhånden svært ved at samle folk til sejlads med klubbens både. Det er blevet  lettere at passe og vedligeholde egen båd, og vi ældre er blevet mere rørige, flere holder derfor fast ved egen båd.

Gråsælerne mødes den første mandag hver måned klokken 12 i klubhuset, hvor vi har vores egen mad og drikke med. Vi udveksler skipperhistorier og rigtig megen hygge. Vi betaler et beskedent kontingent (i 2023, 50 kroner årligt) herudover modtager vi støtte fra Frems klubkasse.

Alle medlemmer af Frem er velkomne

Kontaktperson

Gorm Boa

Telefon  4265 1492

gormboa@icloud.com