Nyhed

Stiftelsesfest med udnævnelse af nyt æresmedlem

Stiftelsesfesten 25. november 2023 – FREM 126 år

Velkomst

Formanden bød velkommen – herunder særligt til årets jubilarer – og gennemgik programmet for aftenen. Som et tilbageblik blev aftenen sammenlignet med 100 års stiftelsesfesten i 1997, hvor dervar 210 deltagere til middagen, og hvor arbejdsminister Jytte Andersen holdt tale og der dagen efter i Politiken var en artikel om jubilæet. Selvom stiftelsesfesten i 2023 ikke helt kan leve op til det, blev det en meget festlig aften med 60 deltagere, god mad og fremragende musik ved Tanstrup Hesse Duo.

Under middagen blev Gorm Boa udpeget til æresmedlem

Formanden sagde følgende i forbindelse med motivationen for at gøre Gorm til æresmedlem:

Det er en stor ære på vegne af klubben at udpege dig, Gorm, som æresmedlem af FREM.

Æresmedlemmerne i FREM er en lille eksklusiv kreds på fire – nu fem –, der i dag består af Willy Lok (Wills), Mogens Henriksen, Jørn Henriksen og Susanne Christiansen, hvoraf Wills og Jørn er tilstede i aften. 

Og hvorfor vil bestyrelsen så gerne gøre Gorm til æresmedlem?

Ja, det er en lang historie, som jeg skal forsøge at gøre kort.

Gorm blev født i 1945 og er et af de medlemmer, som nærmest blev født ind i klubben, hvor også Gorms far var aktiv. Blandt andet i Kystskipperlauget.

Gorm blev medlem af FREM i 1959, hvor han blev meldt ind som junior. Det er 64 år siden eller tæt på 2/3 af et århundrede. Så når FREM i år bliver 126 år, så har Gorm altså været med i mere end halvdelen af tiden! I de år har Gorm haft lidt forskellige både:

• Piratjollen Lillepot 

• En stor kragejolle, Luffe

• En 38 m2 spidsgatter, Jan Jan, der senere omdøbt til Astral

• Og endelig den smukke Bandholm 40, mahognihavkrydseren, Nirvana

I de mange år Gorm har været medlem, har han også beklædt adskillige poster i klubben:

• Fx var Gorm med i Koøjet som layouter næsten fra begyndelsen i 1982 og var senere redaktør i godt 10 år.

• Omkring 1988 var Gorm bådejerrepræsentant i Svanemøllehavnen i seks år.

• Og omkring 100 års-jubilæet i 1997 var Gorm kapsejladschef i bestyrelsen.

• Da Leif Beyer stoppede med tovværkskurset, tog Gorm over og har nu været lærer på sejlerskolen i mere end 20 år. 

• Aktuelt står Gorm i spidsen for Gråsælerne, som han selv var med til at oprette. Ifølge Gormfordi det kunne glæde hans mor. Han var nemlig selv for ung til at være Gråsæl

Gråsælerne er jo en klub i FREM, som af en eller anden grund synes at have meget nemmere ved at tiltrække nye medlemmer, end moderklubben!

2010 overtog Gorm organiseringen af Gråsælerne sammen med Iris og Merete Funder.

• Gorm har også redigeret – eller været med til at redigere – klubbens jubilæumsbøger.

Og hold nu fast: Både i forbindelse med FREMs 75 års, 100 års og senest 125 års jubilæer.

Vi tager det derfor også som en selvfølge, at du også vil være at finde i redaktionen, når FREM fylder 150 år i 2047, Gorm!

Udover et stort arbejde for klubben er Gorm en aktiv deltager i det meste af det, der foregår på pladsen og i havnen. Gorm hjælper gerne til, hvor han kan gøre en forskel og er desuden en utrolig behagelig mand at omgås.

Gorm både har en fantastisk hukommelse og god humor. Og vi er mange, der har siddet i Skipperstuen, fx i forbindelse med forårsklargøringen, og hørt de mest utrolige historier fra klubbens historie og både lært noget og fået os et godt grin.

Og hvis man er så heldig at have en træbåd, som nogen af os er, så er er der ikke grænser for, hvor mange gode ekspert-råd man kan få fra Gorm. Minna og jeg har i alt fald igennem de seneste 15 år, hvor vi har haft Aleta, utallige gange nydt godt af gode råd om, hvordan man vedligeholder en gammel træbåd.

Og med hensyn til at holde gamle træbåde velsejlende, er det hvert år en fornøjelse, når vi ser Nirvana komme i vandet som en af havnens smukkeste både.

Så med denne motivation vil jeg på bestyrelsens vegne indstille Gorm som æresmedlem af FREM og om tage imod en nål som bevis på dit æresmedlemskab!

En tydeligvis rørt og overrasket Gorm takkede for udnævnelsen og uddybede, hvor meget klubben har betydet for ham gennem de mange år.

Efter maden blev jubilarerne hyldet

Som indledning til hyldesten til 40 års-jubilarerne mindede formanden om nogle af højdepunkterne fra året 1983:

1983 var året, hvor:

1. Vores IF’er FREM 2 plus hele tre optimistjoller blev døbt (de bar navnene Påske 3, Dansk Sø og Ship Ohøj og var sponsoreret af Politiken, Påskebrød og Dansk Søassurance)

2. Og ved Sjælland Rundt var FREM repræsenteret med hele 23 både og ved Møn Rundt med hele 14 både

3. Endelig var det også i 1983, at Miljønævnet besluttede at reducereudslippet af aske og svovl fra SMV ved at opsætte filtre og 20 meter høje skorstene på værket

Herefter fulgte der personlige taler til jubilarerne med fokus på deres personlige FREM-historier, herunder hvorfor de blev medlemmer, hvile både de havde haft, hvilke aktiviteter de har deltaget i og hvad klubben betyder for dem. Der blev uddelt nåle, givet håndtryk og applaus fra forsamlingen.

De fire 40 års-jubilarer, der blev hyldet, var:

1. 19830001 Dorthe Nonbo Savioli

2. 19830002 Sussie Nonbo Dahl

3. 19830015 Kirsten Taarnskov

4. 19830074 Helle Pløger

Herefter mindede formanden som indledning til hyldesten til 25 års-jubilarerne om nogle af højdepunkterne fra året 1998:

1998 var året, hvor:

1. Den gamle formand Anker Nielsen gik af efter 21 år som formand og blev afløst af den yngre Leif Beyer (som jo desværre ikke er blandt os mere!)

2. Det var også i 1998, at den ny beddingsbro blev færdig. Hvilket var en god anledning til at takke Brobisserne i Koøjet og indsætte vellignende fotos af blandt andet en noget yngre Wills.

3. Endelig var det også i 1998, at man kunne afslutte opfyldningsarbejdet på Svaneknoppen og gå i gang med at etablere faciliteter, bygninger mm ved nordmolen

Også herefter fulgte der personlige taler til jubilarerne. De fem 25 års-jubilarer, der blev hyldet, var:

1. 19980006 Annegrethe Olesen

2. 19980012 Peder Toldsted

3. 19980044 Poul Christian Vang

4. 19980051 Henrik Ellebæk Christiansen

5. 19980070 Poul Koldsø

Til sidst blev der råbt hurra – tre korte og et langt – for jubilarerne og klubben!