Nyhed

Nordhavnstunnellen – Orientering om spunsarbejder i Svanemøllehavnen

Efter planen bliver der fra slutningen af uge 13 og frem til midten af juni vibreret og slået spunsjern ned i Svanemøllehavnen. Arbejdet påbegyndes ud for havnekontoret, hvorefter der arbejdes ud mod havneløbet.
Spunsen som sættes, bliver den midlertidige barriere mellem den resterende del af Svanemølle- havnen og den midlertidige arbejdsdæmning. Arbejdets fremdrift er afhængig af jordbundens be- skaffenhed, derfor kan tidsrammen for arbejdet variere. Spunsningsarbejdet omkring selve bygge- gruben forventes fortsat at ske fra efterår/vinter 2023-2024.
Der vil blive arbejdet indenfor de gældende støjgrænser og arbejdstider, som er mellem kl. 7.00 og 19.00 på hverdage og arbejdet forventes at foregå mandag til torsdag.
I uge 13 påbegyndes også arbejde med at nedbryde RORO rampen, der er placeret på Nord- havnssiden, for enden af Skudehavnsvej.
Derudover skal entreprenøren forlænge svingbanen ved lyskrydset på Strandvænget, som drejer ind mod roklubberne.