Nyhed

Generalforsamling 2023 – dagsorden

Indkaldelse til Generalforsamling i Sejlklubben Frem Mandag d. 28/3-2023 klokken 19:00 i Sejlklubbens Frems lokaler, Strandvænget 65, 2100 København Ø.

Der er ikke muligt at købe mad, men der kan købes drikkevarer i form af vand, øl eller vine.

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning

3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år.

4) Fastsættelse af kontingent

5) Behandling af eventuelt indkomne forslag

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer, følgende er på valg:
Carsten Mikkelsen, Formand (genopstiller ikke)
Joe Fnug Hansen (genopstiller)
Susanne Christiansen (genopstiller)
Morten Mejer Müller (genopstiller)

7) Valg af suppleant til bestyrelsen
Pernille Drost (genopstiller)

8) Valg af en intern revisor
Ole Rosted

9) Eventuelt.

Med sejlerhilsener
Bestyrelsen

Læs indkaldelsen med tilhørende bilag