Nyhed

Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023 er fastsat til tirsdag 28. Marts kl 19:00 i klubhuset.

Vil vil gerne gøre opmærksom på, at jf klubbens vedtægter stk 9, skal forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag om vedtægtsændringer dog senest 1. februar. Forslagene skal optages på dagsordenen.

Der vil komme en egentlig indkaldelse til generalforsamling efter 1. Februar, når tidsfristen for forslag til vedtægtsændringer er passeret.