Nyhed

Svanemøllehavnen – pladsbytte


Pladsbytte ønsker, alle nuværende ønsker nulstillet pr 10.11.2022 og alle skal derfor ønske igen, det skyldes et ønske om oprydning af gamle ønsker i forbindelse med nyt havnedesign i de 2 havne, skema findes på smhavn.dk, skal være afleveret på havnekontoret senest 1. Januar 2023

I forbindelse med udflytningen af både til erstatningshavnen – Svanemøllehavnen Nord er det tidligere meldt ud, at der vil være mulighed for frivilligt at flytte til erstatningshavnen når byggeområdet skulle ryddes for både i byggeperioden.

Det har ikke været muligt at finde et passende system der på sammentid tilgodeser det nuværende flyttesystem, tildelingen af pladsen i den nye og under hensyntagen til de kommende pladser når vi flytter tilbage.

Det er derfor besluttet at fortsætte med det nuværende og kendte system. Proceduren er som følgende:

  1. Såfremt man er tilfreds med den allerede tildelte plads (fastplads ejer) skal man ikke gøre yderligere.
  1. Såfremt man ønsker at flytte fra sin nuværende (fastplads ejere) Skal man udfylde en flytte ønske blanket fra havnens hjemmeside: pdf (smhavn.dk)og aflevere den på havnekontoret.
  1. Der er større chance for at ens flytte ønske bliver en realitet, såfremt man gør sit ønske bredt (f.eks bro 1,2,3, pl. 5200-5333 eller 610-653).
  1. Alle nuværende flytteønsker nulstilles pr. 10.11.2022. Da en del pladser ikke vil være aktiv i tunnelbyggeperioden (5 år) og at der en gang for alle ryddes op i flytteønskerne.
  1. Tildeling af pladser og flytteønsker i forbindelse med pladserne i Svanemøllehavnen Nord vil ske med fastholdelse af de begrænsninger der er for den tilsvarende plads i byggeområdet og tilbageflytningen ved afslutningen tunnelbyggeriet vil ske ved at de både der ligger der til den tid flyttes til de tilsvarende pladser i byggeområdet.
  1. Tildeling af pladser og flytteønsker i forbindelse med pladserne i Svanemøllehavnen Nord, vil som udgangspunkt blive håndteret efter den realitet, at hver plads i Svanemøllehavnen Nord har en skyggeplads i Svanemøllehavnen Syd. Plads 5035 i Nord svare til plads 24 i syd.

Tildelingen af pladser forventes at være afsluttet ultimo februar, hvorfor flytteønsker skal være  indsendt/afleveret på havnekontoret inden 01 januar 2023.

Pladserne tildeles og der vil ikke efterfølgende være mulighed for at sige nej til flytningen/ny plads, da din tidligere plads vil blive tildelt til anden side.

Med venlig hilsen

Havnebestyrelsen og Havnefogeden