Nyhed

Opdatering omkring Svanemøllehavnen Nord

Flytningen fra den nuværende havn skal være tilendebragt inden 14 oktober 2022.

Herefter vil både der ligger i vejen blive fjernet af Vejdirektoratet, for bådejers regning.

Det er pladserne: 1-360, 400-513, 876-890, 901-911, 1200-1207, 2000-2068 og 4001-4003, samt Svanesøen.

Toilet: Der vil blive stillet en midlertidig toiletvogn til rådighed forventes opsat 29. sept.

Strøm: Havnekort automaten hvor man kan købe havnekort er desværre endnu ikke i drift. Der arbejdes på at give strømmen “fri” indtil havnekort faciliteten er oppe.

Parkering: Der er mulighed for parkering på asfalt området ved havnen. Der er endnu ikke mulighed for parkering på de øvrige P-pladser, da VD/Munck endnu ikke har modtaget ibrugtagnings tilladelse fra Kbh. kommune

Havnekontor/klublokaler: Her gælder det samme. Der er endnu ikke modtaget ibrugtagningstilladelse, hvorfor vi ikke har fået overdraget Havnekontoret endnu.

Havnefogeden