Nyhed

Nyt lysreguleret kryds på Strandvænget

Vejdirektoratet har sat en række aktiviteter i gang i København for at blive klar til selve byggeriet af Nordhavnstunnelen, der skal forbinde Østerbro med Nordhavn. Vejdirektoratet iværksætter nu etablering af et lyskryds på Strandvænget på Østerbro. Det signalregulerede kryds skal sikre en sikker og nem adgang til byggepladsen og en god trafikafvikling ved Strandvænget i hele anlægsperioden.


I midten af marts går Vejdirektoratets entreprenør i gang med at ombygge Strandvænget, så der kommer et signalreguleret kryds tæt på Svanemøllehavnen ved indkørslen til roklubberne. Arbejdet forventes at pågå til august 2022. Dermed er vejombygningen afsluttet, inden selve tunnelbyggeriet går i gang.

Projektleder og ansvarlig for anlæg af Nordhavnstunnelen Silas Nørager, Vejdirektoratet, siger:

”Strandvænget er som en del af ring 2 en central indfaldsvej til og fra København for pendlere fra Nordsjælland. Derfor er det vigtigt, at Vejdirektoratets tunnelarbejde giver så få gener som muligt for trafikanterne, der dagligt benytter Strandvænget.”

Konkret omfatter delprojektet en ombygning af ind- og udkørselsforholdene til roklubberne på Strandvænget. Her etablerer Vejdirektoratets entreprenør et signalanlæg med en ny svingbane ved indkørslen til Strandvænget nr. 43 – 55. Derudover bliver lokalvejens adgangsforhold ændret, så der kommer til at være ind- og udkørsel samme sted.

Parkeringsforholdene ved roklubberne bliver ændret fra skråparkering til vinkelret parkering, og ensretningen af trafikken på lokalvejen bliver ophævet.

NHT_Strandvænget_ombygning

Regulering af tung trafik

I det grønne område mellem Strandvænget og roklubberne etablerer tunnelentreprenøren byggeplads, og fremadrettet vil lokalvejens nordlige udkørsel kun blive benyttet til arbejdskørsel for tunnelentreprisen,

Projektleder Silas Nørager, Vejdirektoratet, siger:
”I forbindelse med tunnelarbejdet vil der komme mere tung trafik på Strandvænget, for der vil være mange lastbiler, som skal til og fra byggepladsen. Det nye signalregulerede kryds skal sikre, at vi kan få afviklet den tunge trafik på en forsvarlig måde.”

Udover den forestående ombygning af krydset er Vejdirektoratet også i gang med at etablere en midlertidig erstatningshavn i Færgehavn Nord, der kan rumme de cirka 600 både, der skal flytte fra Svanemøllehavnen for at give plads til tunnelbyggeriet.

Vejdirektoratet etablerer netop nu en ny bådoptagekaj på nordsiden af Svaneknoppen, og samtidig er arbejdet med at rydde arealer i Nordhavn gået i gang, så der er plads til Nordhavnstunnelen.

Konsekvenser for trafikanterne

Det meste af perioden med anlæg af lyskrydset vil trafikken blive afviklet i ét spor i hver retning. En løsning i lighed med den, som trafikanterne har oplevet hen over efterår 2021 og vinteren 2021/22.

Det er entreprenør Per Aarsleff A/S, der står for udførelsen af opgaven.