Nyhed

Øresunds Sejlklub “Frem”s nye Øvelsesbaad

Som det vil erindres blev der i foraaret 1938 af Sejlklubben “Frem” bygget en Spidsgatter til Bortlodning, hvis eventuelle Overskud skulle gaa til Klubben til Hjælp til Anskaffelse af nyt Øvelsesmateriel. Bortlodningen blev den ventede Sukces, og Klubben har derfor nu ladet en Spidsgatter gaa i Arbejde til dette Formaal.

Baaden, hvis Linier ses ovenstaaende, er tegnet af Konstruktør Berg, København, og vil blive bygget hos Baadebygger Viggo Hansen, Kastrup.

Fartøjet faar, som det vil ses, en 5-Sejls Rig med flying-jib og Topsejl, og bliver iøvrigt bygget efter de nyeste Erfaringer paa Spidsgatternes Omraade.

Efter Bestemmelsen skal Fartøjet være klar til Aflevering den 1. April 1939, og for saa vidt vi kender Baadebygger Viggo Hansen, vil Baaden staa færdig i fineste Udførelse til den lovede Tid.

Baaden vil med sine 5 Sejl give Lærlingene, hvoraf der er Plads til en halv Snes, “nok at rive i”, som Meningen jo er med den klædelige gammeldags Rig. Bred og tryg, med stort Fribord og bredt Ringdæk, bærer “Frem” sine 5 Sejl indtil 6 Meter Luft — fulde Undersejl endnu ved over 7 Sekund-Meter. For Langture er to Køjepladser under Fordækket.

Baadens Hovedmaal er i Meter 7,3,  2,5, 1,4, Køl 1450 kg. Sejl 46 Kvadratmeter.