Nyhed

Referat fra bådejermødet 14.11.2016

Referat/opsamling fra bådejermøde den 14. november 2016.

Det kan næppe undgås, at enkelte synspunkter, udsagn eller oplysninger ikke er medtaget, dog skulle den informative side være ok, – for de bådejer der ikke var mødt op.

Referatet/opsamlingen er at betragte som et arbejdsoplæg/papir til bestyrelsen og bådejernes repræsentant i havne bestyrelsen. JP/sek.

Der var ca. 40 fremmødte bådejer til mødet.

Dagsorden for mødet:

1/ Velkomst – ved formanden Laila Hansen

2/ Orientering fra pladsudvalget – ved Stig Nonbo

3/ Orientering fra havnen – ved klubrepræsentanter i A/S Svanemøllehavnens bestyrelse – Leif Beyer ( afbud ), bådejermøderepræsentant Kaare Kjerulf samt havnefoged John Vestergaard.

4/ Valg af bådejerrepræsentant i A/S Svanemøllehavnen – Efter mange år som bådejernes repræsentant – trækker Kaare Kjerulf sig som bådejerrepræsentant i A/S Svanemøllehavnen – Klubben har to repræsentanter i A/S Svanemøllehavnen – den ene vælges på ordinær generalforsamling og er repræsenteret i klubbens bestyrelse – den 2. repræsentant indstilles på bådejermødet som repræsentant for bådejerne . Valgperioden er 2 årig.

5/ Eventuelt.

ad 2)
Stig understregede nødvendigheden af at der var navne på master, bomme, og stativer. Ingen el-tilslutning på bådene når der ikke arbejdes ved båden/natten over – det er vigtigt, at bådejerne sætter sig ind i de regler og bestemmelser der er gældende for bådpladsen – klubbens pladsreglement.

1.januar udkommer der et reviderede pladsreglement – hvor bestyrelsen, bland andet har fundet det nødvendigt at stramme op på reglerne angående fortøjning/henlæggelser på klubbens servicebroer. Vigtigt at holde sig ajour på klubben hjemmeside eller afhente det ny revideret pladsreglement på kontoret.

ad3/
Kaare – A/S Svanemøllehavnen skal ikke give overskud – men blot være en sund og velkørende havn til gavn for bådejerne/klubberne. Det har været et fredeligt år på driftssiden – dog har det varslede tunnelprojekt fyldt meget. Den ny indkøbte lastbil har været en stor succes- og der opspares til en ny når tiden kommer, hvor den skal udskiftes.

Havnens wi-fi som blev annonceret som det bedste af det bedste – det viste sig desværre ikke helt, at kunne leve op til forventningerne – men der arbejdes fortsat på at forbedrer signalforholdene.

John – henover vinteren renses broerne for alger og fugleekskrementer – dette gøres mekanisk/fysisk påvirkning da der ikke må benyttes kemikalier i havnen.

Bådoptagningen er gået smertefrit – kun optagningen på Kulpladsen var generet af en stærk vind-påvirkning.

Bådejerne skal huske at indtage fortøjninger og indhalerliner fra de respektive bådpladser, inden slutningen af november – eller bliver de indtaget af havnen. Og husk bådebukkene skal bindes sammen.

Parkering på Lautrupkaj er tilladt uden p- billet- fra kl.16 til kl. 24 på hverdage – fra fredag kl.16 til søndag kl.24.

Skulle der i de nævnte tidsrum falde en parkeringsbøde – så kontakt havnekontoret.

I januar måned afholder havnen et førstehjælpskursus – hjertestarter og førstehjælp – datoen kommer på havnens hjemmeside og i klubberne.

Husk alle forandringer i persondata skal meldes på havnekontoret – adresse, navn, telefon nr. og mail adresse.

Det er vigtigt med bådnavn både for og agter plus hjemhavnen.

Vigtigt er det, at kontakte havnekontoret inden den første december, hvis man skal have en plads i bero eller ud af bero – jvf §15 i regelsættet for havnen.

Lad nu vandslangerne blive hængende ude på broerne – skal du bruge en lang vandslange, kan den lånes på havnekontoret.

Den meget omdiskuterede og rygte omsuste Nordhavns tunnel kan tidligst påbegyndes i 2019 -hvidbogen skal først behandles og så skal finansieringen på plads. Når hvidbogen er udkommet og behandlet, bliver vi alle sammen meget klogere, på hvad og hvornår der sker noget.

HUSK 15. december er der glögg og æbleskiver på havnekontoret – kl. 14.30.

Indlæg fra bådejerne/salen:
Autocampere på Nordmolen, – belaster havnens økonomi, fx pga af øget rengøring og vedligehold ect.

John – Autocamperne giver leje til Sundet da det er deres plads, som de betaler leje af. Den ekstra belastning af faciliteterne, anvisning, rengøring mm. bliver honoreret – så nej ingen ekstra belastninger som ikke honoreres.

Der er sat en begrænsning på 12 vogne på pladsen – pt har Københavns Kommune stoppet projektet – begrænsningen på 12 vogne fastholdes efter at der åbnes op igen.

Er der nyt om cykelbroen – John, – nej kun rygter – men dansk cykellistforbund har udtalt, at de syntes broprojektet er hul i hoved.

Der var nogle indlæg, der opfordrede til, at den grønne områder i havnen generelt godt kunne bruges/udnyttes til noget mere kreativt, – hyggekroge, grillpladser, legeområder, krabbebroer, teltområde i forbindelse med stævner/kapsejladser.

Området uden for havnekontoret og den grønne plæne uden for roklubberne blev med stor vægtning nævnt. Selv om kommunen har bevaringsplaner og tænker i solbadning må kommunen kunne bearbejdes, således at den kan indse betydningen og værdien af rekreative områder med indhold – det ene synspunkt behøver ikke at udelukke det andet.

Det var ønskeligt om vejrstationen kom op at stå igen.

Toilettet ved oliebeholderen for enden af Østmolen – kan dette toilet moderniseres så standarden bliver forbedret – havnen vil holde toilettet anstændigt, men nogen modernisering bliver der ikke tale om, – da det er DONG som ejer det.

Ved optagningen til Kulpladsen oplevede flere bådejere, at der var rod i listerne/rækkefølgen – John, – vi har lært lektien, det kommer ikke til at ske igen – i fremtiden koordineres listerne inden de offentlig gøres.

Kan de forhenværende stikkontakter på Kulpladsvæggen ikke monteres igen – Stig, – desværre nej vi ved ikke hvor længe vi har Kulpladsen så den udgift går vi uden om – men der bliver opsat byggepladstavler, – de fungeret fint på gamleplads.

ad 4/
Poul Koldsø opstillede til posten som bådejerrepræsentant i a/s Svanemøllehavnen og blev valgt uden modkandidater.

Tak til Kaare – for en stor og mangeårig indsats i havnens bestyrelse.

ad 5/
Masteskuret er fyldt op, – er vi sikre på, at de master der ligger der alle tilhører Frem både ?

Forslag om at skolebådene flyttes/placeres – foran verandaen.

Forslag om at området bruges til klubbens jollesejlere.

Havnekontoret er interesseret i af få oplyst hvor bådene er, og hvor længe de er væk fra Svanemøllehavnen.

De røde grøn/rød skilte bliver løbende farve opdateret – hvis man ynder de hvide skilte hvor der skrives til og fra dato kan disse hentes på havnekontoret.

16. november 2016/sekretær Jan Pepke