Nyhed

Vinterkursus 2015: Yachtskipper af 1. grad (Y1)

Drømmer du om at prøve kræfter med passat-vinde og sejlads på helt andre breddegrader på store lystfartøjer? Er du allerede Yacht-skipper af 3. grad men har lyst til at udvide dine kompetencer i navigation, sømandskab, meteorologi og sundhedslære?

Så er K.A.S.s tilbud om undervisning og studiekreds i Yachtskipper af 1. grad noget for dig. Er du ikke medlem af K.A.S., så vælg “Jeg er ikke medlem” under login. Tilmeld dig på Tilmeld vinterskole 2015 – Y1

Hvad er Yachtskipper af 1. grad (Y1)?
Med Y1 åbner verden sig for den mere erfarne Yachtskipper af 3. grad. Du får mulighed for at føre lystfartøjer op til 24 m i fart på alle have. Det handler om sejladsplanlægning, navigatoriske bestemmelser, stabilitet, opdrift, vejrsystemer, havstrømme, astronomisk navigation og sundhedslære.

Du får et omfattende indblik i alle de færdigheder, der skal til for sikkert at planlægge og gennemføre en oceanpassage for skib og besætning.

Y1 indeholder et omfattende pensum og høje krav, hvorfor du må forberede dig på, at undervisning og studiekreds er intensiv og omfattende og kræver meget hjemmearbejde. Udover selve det teoretiske pensum, skal du som led i forløbet også gennemføre et udvidet kursus i Førstehjælp samt praktiske øvelser i anvendelse af tekniske navigationsmidler, herunder radar og sekstant.

Du må forvente en del hjemmearbejde og at du holder oplæg undervejs for dine medstuderende. Eksamen består af en skriftlig opgave i form af planlægning af en oceansejlads, som du skal forsvare for Søfartsstyrelsens censor.

Undervisningsform og undervisere
Undervisningen består af en kombination af studiekreds og undervisning. Der mødes onsdage kl. 19-22. Første gang er 21. oktober. Eksamen forventes at være til april. Morten Ingerslev som har mange års erfaring som instruktør i K.A.S. vil igangsætte studiekredsen. Du kan kontakte Morten på tlf. 24 22 74 79 / morten@kas.dk.

Kristian Møller Pedersen fra Øresunds Sejlklub Frem står for undervisningen i navigation og vil bidrage til at afmystificere den astronomiske navigation og give dig indsigt i den særlige kunst at navigere med sekstant. Du kan kontakte Kristian på tlf. 51 92 34 88 / kmp@kuglerammen.dk.

Nicolai Vædele underviser i meteorologi og sømandskab og har langfartserfaring bl.a. fra togter i nordeuropæiske farvande, Atlanterhavet, sydøstasiatiske farvande, Stillehavet og Middelhavet. Du kan kontakte Nicolai på tlf. 21 37 19 89 / nicolaiv@yahoo.com.

Som noget nyt i år vil Mogens Kyllesbech bidrage med sin viden om tidevand. Tlf. 28 80 96 15 / mogens.kyllesbech@gmail.com.

Y1 er for dedikerede sejlere
Det er ikke billigt at blive yachtskipper af 1. grad. Kursusafgiften til K.A.S. er kun 600 kr. for medlemmer af Svanemølleklubberne. For øvrige koster det kr. 1200 og forudsætter kun medlemsskab af en DS sejlklub. Derudover skal du regne med 3.000-4.000 kr. til bøger, kort og materialer, 600 kr. til eksamensafgift samt beløb til Udvidet førstehjælpskursus og kursus i navigationsmidler.

Mod et depositum stiller K.A.S. et “klassesæt” til rådighed med tabeller til astronomisk navigation. I Danmark er der årligt ca. 3.000 personer, som tilmelder sig Duelighedsprøven. Der er ca. 300, som tilmelder sig Y3. Og der er ca. 30, som tilmelder sig Y1.

Studiekreds og undervisning er åben for alle, der er medlem af en DS sejlklub.

Publiceret 30.9.2015, – terf