Nyhed

Nyt fra havnen

Bådoptagning.

Vi må nok konstatere at sejlsæsonen 2015 er slut og nu står opgaven på at få bådene på land, vi starter 1 oktober som altid og stopper midt i november,optagningslisterne kan ses på den enkelte klubs hjemmeside eller på opslag ved klubberne.

Kulpladsens både kommer op lør-søndag d. 24 + 25 oktober. Der er mulighed for ”kulspul” før optagning  ( se hjemmesiden ). Adgangskort ( portkort ) til ”kulpladsen” kan erhverves på havnekontoret.

HUSK at sikre dit stativ / bukke mod efterårets storme

De både der skal blive liggende i vandet vinteren over skal give havnekontoret besked.

HUSK at tage indhaler og fortøjninger,  for/agter,  med når pladsen forlades gamle fortøjninger og indhalerliner indsamles af havnepersonalet sidst i november uden ansvar ( jævnfør § 23 i havnereglementet)

Sommeren har budt på lidt færre gæstesejlere end ellers, men vi håber det har skyldtes vejret. De andre havne langs Øresundskysten har også haft faldende besøgstal.

 

Miljø:

Efteråret nærmer sig og dermed  også klargøring af båden til vinteropbevaring, men husk at gøre det på en skånsom måde overfor miljøet.

Når affaldet skal bortskaffes,  så gør det på den rigtige måde, sorter  affaldet  rigtigt,  på miljøstationerne er der opsat skilte med hvad der skal i hvilke beholdere, husk det er dig selv,  der indirekte, der kommer til at betale hvis affaldet ikke er sorteret rigtig og selskabet der afhenter miljøaffaldet er meget opmærksomme på dette.

De store containere ( blå ) der gerne kun skulle indeholde dagrenovation fra sejlere/bådejere  er IKKE til malerruller, tomme malerdåser, oliebøtter  og  andet miljøfarligt affald, de er heller er de beregnet til haveaffald, kontoraffald og andet affald der ikke kommer fra havnen.   

 

Parkering ved Svanemøllehavnen:

Parkering ved Lautrupkaj er IGEN tilladt i tidrummet hverdage kl. 16 – 24 og fra fredag kl. 16 til søndag kl. 24 på hele P-området ved Lautrupkaj. Dette som en forsøgsperiode som vil blive evalueret i november.

Parkering ved Strandvænget er stadig det samme, der er 3 timers parkering indtil kl. 17 udfor roklubberne og fri parkering i ”skråparkeringen” MEN ikke på græsplænen og foran affaldscontaineren ej heller i svinget og HUSK der er stadig ensrettet, pas på cyklister,  de har den opfattelse at de kan køre overalt og er urørlige og da de er ”bløde” trafikkanter skal de have særlig hensyn.

 

Førstehjælp.

Der vil blive afholdt et førstehjælp-hjertestarter kursus fredag d. 20 kl. 10 -13  alle er velkommen

(også cyklisterne ) se havnens hjemmeside . HUSK der er tilmelding på havnekontoret.

 

Før vi ved af det er det vinter:

Hvis båden skal ligge i vandet til vinter så giv havnekontoret besked, husk også at give besked hvis du har ændret adresse, telefon nummer eller andre kontaktoplysninger. Havnekontoret får det ikke automatisk fra klubberne.

 

Nordhavnsvejen:

Der er intet nyt om Nordhavnsvejens forlængelse, der har været sommerferie og VVM undersøgelsen pågår stadig.

 

HUSK: Pladser på § 15, hvis pladsen igen ønskes taget i brug i den følgende sæson (2016 ) skal give besked med udgangen af november måned

 

Havnekontoret vil være lukket mandag aften ( kl. 16,00 – 18,00 ) fra  d.15 november 2012 til d.15 marts 2014.

 

Alle ønskes en god optagning og en sikker vinter.

 

John Vestergaard

Havnefoged