Nyhed

Invitation til 24-timers sejlads 2015

Lørdag/Søndag 30. – 31 maj og 5. – 6. september

Kære Sejler!

Dette er den årlige opfordring til at deltage i årets spændende sejladser. Blanketten i dette Word dokument skal anvendes ved tilmeldingen. Vi vedlægger to blanketter, en til hver sejlads i sæsonen, men hvis du ønsker det, kan du tilmelde dig til begge sejladser på samme blanket.

Den udfyldte tilmeldingsblanket incl. startpenge kr. 100.- pr. sejlads sendes senest torsdag 21. maj, resp. 27. august til udvalgets regnskabsfører:

Uffe Skadegaard
Krpss. Sofies Vej 13.I.th.
2000 Frederiksberg

Tilmelding kan også foregå via hjemmesiden og betaling via netbank; Danske Bank Reg. nr. 1551 Konto nr. 2740434201 mærket ”Bådens navn”.

Alternativt kan tilmelding ske ved at aflevere tilmeldingsblanket og startpenge tirsdag 26. maj, resp. mandag 31. august mellem kl. 19.00 og kl. 20.00 i Sejlklubben Sundet,s klubhus, Svaneknoppen 2, 2100 København Ø, hvor udvalget vil være repræsenteret.

Tilmelding er bindende.

Deltagerliste og sejladsbestemmelser vil blive tilsendt før sejladserne.

Med venlig hilsen

UDVALGET FOR 24-TIMERS SEJLADS