Posts By: Morten Terf Andersen

Nye ruter i Kattegat og Skagerrak fra 1.7.2020

Fra 1. juli 2020 træder nye skibsruter i Kattegat og Skagerrak i kraft. Ruterne er rettet imod storskibstrafikken, og etableres for at højne sejladssikkerheden og for at lede skibstrafikken af ruter, der vejleder og adskiller […]

Mad og foredrag 27. februar 2020

TORSDAG 27/02-2020 KLOKKEN 19.00-21.00: GENNEM RUSLAND OG NORD OM NORGE. Karsten Møller-Hansen fortæller om sommerens tur op gennem russiske floder, nord om Norge og hjem. MAD OG FOREDRAG I vinterens mørke mødes vi og spiser […]

Referat af bådejermødet 2019

Referat af bådejermøde Mandag d. 18. november 2019 klokken 19.00 Til stede: Havnefoged Anders Brix Ostenfeldt og 38 medlemmer af sejlklubben. Stig bød velkommen og gav ordet til havnefogeden Anders. Anders takkede for, at han […]

Nordhavnstunnelen primo 2020

En endelig vedtaget anlægslov træder i kraft 01 jan. 2020. Der har flere steder været fremsat forventninger om afslutning af tunnelprojektet omkring 2028. Ifølge lovforslaget bliver der tale om en løsning med en delvis åben […]

Nyt fra sejlerskolen januar 2020

Birgit Ryaa Hansen Vinterundervisningen fortsætter lidt endnu – sejlkundskabskurset kører til 10. marts, mens der er skriftlig prøve i navigation mandag 9. marts og mundtlig prøve lørdag 14. marts. Klargøring af skolebåde starter lørdag 7. […]

Nytårskur med nyt æresmedlem

Bestyrelsesmedlem Susanne Christiansen blev udnævnt til æresmedlem i Frem under nytårskuren 2020 på verandaen i Frems restaurant. Emblemet blev overrakt af næstformand Birgit Ryaa Hansen, og modtageren virkede både rørt, beæret og overrasket. Udnævnelsen begrundes […]

Frems landplads er reddet, politikerne har lyttet

Det står nu klart, at Frems gamle landplads ikke omdannes til et forsyningsområde, der skal huse et spidslastningsanlæg. Frems plads bliver ved med at være offentligt/rekreativt område. Politikerne på Københavns Rådhus i økonomiudvalget har vedtaget […]

Nytårskur 5. januar 2020

NYTÅRSKUR SØNDAG d. 5/1-2020 kl. 14.00. Vi ønsker hinanden Godt nyt Sejlerår. Klubben giver sprudlende vin og kage.KOM OG SPRING IND I DET NYE ÅR OG HILS PÅ SEJLERVENNERNE.

Mad og foredrag 30. januar 2020

TORSDAG 30/01-2020: 19.00 – 21.00 : ROM og HAVET Ingvar – også kaldt Rom Thomsen – fortæller om, hvorfor Rom hører sammen med det maritime. Og så vil der være mulighed for at smage på […]

Mad og foredrag 28. november 2019

TORSDAG 28/11-2019 KLOKKEN 19.00 – 21.00: SØRØVERE PÅ KONGENS NÅDE. Niels Bjørn Hansen fortæller om den gang Øresund var fyldt af kapere, men var de sørøvere eller frihedskæmpere.