Nyhed

Information om lukning af Kalkbrænderiløbet:

I Nyhedsbrev idag fra Vejdirektoratet meddeles det, at Nordhavnstunnelens entreprenør vil benytte sig af en mulighed, som er indskrevet i anlægsloven. Kalkbrænderiløbet lukkes helt i fem måneder for at skabe en mere ‘robust tidsplan’.  

Det betyder, at Kalkbrænderiløbet forventeligt bliver lukket for al gennemsejling fra 1. november 2024 frem til 31. marts 2025.  

“Der vil blive indledt en dialog med havnene og sejl- og roklubberne, som benytter Kalkbrænderiløbet,” skriver Nordhavnstunnelen i sit nyhedsbrev, som udsendes af bygherren, Vejdirektoratet.

Det fremgår ikke, hvorfor det bliver nødvendigt at lukke indløbet. Tidligere har Vejdirektoratet udmeldt, at der vil være passage under hele byggeprocessen.

Bådejere opfordres til at følge med på Svanemøllehavnens hjemmeside og FB.

Havnen er i dialog med Vejdirektoratet om problemer ved lukning af at Kalkbrænderiløbet, fra den 1. november 2024 frem til den 31. marts 2025