Nyhed

Rettelse til vigtig besked til bådejere der har både på Kulpladsen

Bådene skal i vandet 13. april 2024. Præcis tidspunkt, hvornår din båd skal i vandet vil fremgå af opslag på lågen til Kulpladsen samt på klubbernes hjemmeside.

Pladsen skal være ryddet inden 1. maj 2024, fordi vores lejemål er opsagt.

Skure skal være ryddet inden 1. maj 2024.

Alle materialer som ikke er fjernet inden den 1. maj, vil blive fjernet og kørt til skrot. Bådejere som har efterladt materiel efter den 1. maj, vil blive opkrævet betaling for fjernelse af det efterladte.

Der vil blive arrangeret en fælles oprydnings weekenden den 20.-21. april, hvor alt materiel som skal skrottes vil blive samlet og klubberne betaler vognmand for bortskaffelse. Materiel som skal skrottes skal sorteres i bunker: metal, træ, plast mm.

Der indhentes pris, fra nedbrydningsfirma, på nedbrydning og fjernelse af skure på Kulpladsen, som forventes udført umiddelbart efter 1. maj. 

Alle som nu har plads på Kulpladsen får mulighed for at komme på land, små både ved en af de permanente landpladser og større både ved erstatningshavnen, Svanemøllehavnen Nord. 

Det er bådpladsudvalgene, som sammen med havnen, beslutter hvilken plads der tilbydes bådejere. 

Der skal anvendes systemstativer på pladsen ved Svanemøllehavnen Nord. Havnen indkøber systemstativer som bådejere skal betale leje af -> Leje af systemstativer pr år:
3 tons 800,00 kr. 6 tons 1100,00 kr. 8 tons 1450,00 kr. Pris pr. motorbåd tillæg stativ/vinter kr. 100.

Der vil være mulighed for at komme på land med mast ved Svanemøllehavnen Nord. Tillægspris pr. år for at komme på land med mast er kr. 200.

Optagning og søsætning foretages hverdage og ikke i weekenderne.

Der er ikke, mulighed for at leje skure ved Svanemøllehavnen Nord

Foreløbig har vi pladsen ved Svanemøllehavnen Nord frem til 2027, 3 vintre (24-25, 25-26 og 26-27). Hvis vi ikke kan forlænge lejeaftale, kan det medføre at der skal findes ny plads efter 2027.

Hvis bådejere, som nu er på Kulpladsen, ikke ønsker at komme på land i Svanemøllehavnen Nord, eller ved en af de permanente landpladser, skal de give besked til klubbens Pladsudvalg inden den 1. maj 2024

Store både over ca. 7 tons kan ikke forvente at kunne få plads ved en af klubbernes permanente landpladser.

Der er enkelte både som er på Kulpladsen, som ikke kan håndteres ved den nye plads, Svanemøllehavnen Nord. Det er typisk bådene der er 10 t. eller derover eller er uhåndterbare i størrelsen med det materiel der er besluttet til håndtering. De pågældende bådejere bliver kontaktet af klubbens pladsudvalg.