Nyhed

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde – Tirsdag d. 12/3-2024

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde – Tirsdag d. 12/3-2024 Klokken 21:30 i sejlklubben Frem.

Deltagere: Michael, Birgit, Joe, Niels-Jørgen, Henrik, Merete, Morten, Susanne, Ole, Kathrine og Lars.

Afbud fra: Stig

Forslag til dagsorden for mødet:

1/   Valg af ordstyrer             Michael.

Formanden bød velkommen til Ole Rosted og Kathrine Raunkjær, som lige var blevet valgt som henholdsvis bestyrelsesmedlem og bestyrelsessuppleant.

2/   Valg af referent               Lars

3/   Forslag til Dagsorden Dagsordenen blev godkendt.

4/   Konstituering af bestyrelsen Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

            Næstformand                                                  Birgit Ryaa Hansen

            Kapsejladschef                                                 Morten Müller

            Klubhusformand                                              Niels-Jørgen Larsen

            Aktivitetsudvalgsformand                               Merete Østergaard

            Pladsudvalgsformand                                      Ole Rosted

            Medieansvarlig                                      Susanne Christiansen

            Kasserer                                                             Joe Fnug

            Sekretær                                                            Lars Walter

            Valgt på Generalforsamlingen:

            Formand (2023)                                                  Michael Andersen

            Skolechef (2024)                                                 Birgit Ryaa Hansen

            Havnebestyrelsesrepræsentant (2024) Henrik Toft

5/   Næste bestyrelsesmøde:

       Mandag d. 8/4-2024 klokken 17:30/18:30. Dagsorden for dette møde skal indeholde punktet: Mødeplanlægning. Lars indkalder.

6/ Evt. Henrik deltager i møde med By & Havn d. 18/3-2024.