Nyhed

Indkaldelse til generalforsamling 2024

Klubben indkalder hermed til årets generalforsamling tirsdag 12. marts 2024 kl. 19:00 i salen i klubhuset. Dagsordenen bliver offentliggjort senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse.
Ifølge vedtægternes stk 9 var der deadline for indsendelse af forslag til vedtægtsændringer 1. Februar, ændringsforslag skal udsendes samtidig med indkaldelse – se vedlagte.
Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse, og de skal optages dagsordenen.