Nyhed

Reduceret åbningstid på kontoret

Reduceret åbningstid på kontoret (udgivet første gang 3. Oktober 2023)

Som et forsøg vil bestyrelsen i perioden november 2023 til udgangen af februar 2024, kun holde åbent på kontoret 1 gang månedligt kl 17:30-19:00, det vil være den anden torsdag i måneden.

Der vil derfor være åbent for fremmøde på kontoret disse datoer: 9/11, 14/12, 11/1 og 8/2.

Da bestyrelsen altid skiftes til at møde til kontoraftener, kan man ikke forvente at man kan få svar på alle spørgsmål ved fremmøde, så derfor opfordrer vi medlemmerne til at sende en mail til kontorets mail frem@oesf.dk,  så vil mailen blive dirigeret videre til den relevante person. 

Man kan også sende mail direkte til det relevante udvalg sejlerskolen@oesf.dk, kassereren@oesf.dk, formand@oesf.dk, pladsudvalg@oesf.dk ,festudvalg@oesf.dk, kapsejlads@oesf.dk 

Det vil være muligt på aftener med fredagsbar eller mad & foredrag i tidsrummet kl 17- 18 at trække på bestyrelsesmedlemmer, hvis man har behov for udstedelse af medlemskort eller brik.