Nyhed

Lukning af Lynetteløbet

Mandag den 23. oktober begynder By & Havn den planlagte lukning af sejlrenden Lynetteløbet i Københavns Havn. Parallelt med lukningen vil By & Havn etablere nye sikkerhedstiltag i Kronløbet i samarbejde med Søfartsstyrelsen. 

Ændringer sker, da arbejdet med at anlægge anden og sidste fase af Lynetteholms omkreds snart ventes igangsat. For at få plads til anlægsarbejde og arbejdsområder, og sidenhen den færdige halvø og stormflodssikring, bliver den nuværende sejlrende for fritidssejlads, Lynetteløbet, mellem Refshaleøen og Trekroner, lukket. 

Det betyder, at al erhvervs- og fritidssejlads fremover skal deles om Kronløbet ved ind- og udsejling af Københavns Havn. 

KRONLOBET

Et centralt sikkerhedstiltag i Kronløbet bliver opsætning af informationsskilt og tre røde blink på den nordlige bølgebryder ved Trekroner. Lyssignalet ved Kronløbet skal regulere, at erhvervs- og fritidssejlads ikke passerer gennem ved bølgebryder og Levantkaj samtidig, da indsejlingen til havnen her bliver relativt smal under anlægsarbejdet. 

Ligeledes etableres to sejlkorridorer i Kronløbet – en for fritidssejlads og en for erhvervssejlads. De to korridorer markeres blandt andet med røde og grønne skillebøjer og skal være med til at sikre god regulering og afstand mellem store og små fartøjer i Kronløbet.      

Tjek Lynetteholms hjemmeside og Efterretninger For Søfarende

På Lynetteholms hjemmeside under ‘Sikkerhed for Sejlere‘ finder du en oversigt over de nye tiltag, der sker i Kronløbet og i Lynetteløbet samt placeringen af Lynetteholms nye arbejdsområder til søs mellem Refshaleøen og Nordhavn. Alle arbejdsområder vil blive afmærket med gule krydsbøjer.   

Etapevis udlægning af bøjer og skilte 

Bøjer, blink, informationsskilte mv. vil blive udlagt etapevis fra den 23. oktober afhængigt af vejr og vind. 

De første bøjer, der udlægges, bliver skillebøjerne i Kronløbet, der markerer de to nye sejlkorridorer. Fritidssejlere skal fremover holde mod syd i Kronløbet og erhvervssejladsen mod nord. 

Ved Lynetteløbet opsættes informationsskilt om, at løbet er lukket, og der udlægges gule krydsbøjer i indsejlingen til løbet. Når bøjerne er udlagt, er det er ikke længere tilladt at passere igennem. 

Afviserfartøj i opstartsfasen

I den første opstartstid efter lukningen af Lynetteløbet vil By & Havn også indsætte et afviserfartøj ved Kronløbet. Fartøjet skal være med til at sikre, at fritids- og erhvervssejlads ikke passerer igennem indsejlingen mellem den nordlige bølgebryder og Levantkaj samtidig. Afviserfartøjet er By & Havns RIB båd, som hedder MB 6. Den kan findes på VHF kanal 12 og vil være til stede, når erhvervsskibe skal sejle ind og ud af havnen. 

Det sker i Kronløbet

På nedenstående kort vises de nye sejladsforhold i Kronløbet. Du finder også kortet på Lynetteholms hjemmeside

LH_Kronloebet1

Husk, at kortet er vejledende, og at du altid skal tjekke Søfartsstyrelsens officielle hjemmeside Efterretninger For Søfarende for seneste opdateringer.