Nyhed

Referat af bådejermøde 2022

Til stede Stig – pladsudvalgsformand i ØSF, Henrik Toft- generalforsamlingsvalgt fra ØSF til havnen, Poul Koldsø – valgt som bådejerrepræsentant til havnen og nuværende formand i havnebestyrelsen, Anders Brix Ostenfelt- havnefoged samt omkring 23 medlemmer

Velkomst ved Stig
I 2022 er alle både der ønskede det kommet på land og det er gået godt.
Vi har fået repareret broerne inden ophaling startede.
Husk havn på alt der ligger på pladsen og i masteskuret dvs bukke/stativer, klodslag, stiger, master, bomme etc.
Der skal være oprydning til foråret så alt der ikke er mærket fjernes og køres væk.

Stig pegede på Michael Andersen (Aleta) som ny bådejerrepræsentant, han blev valgt for 2 år – * se note nedenfor

Der var spørgsmål om at der var meget plads til bådene i de sidste optagninger, mens de første stort meget klemt. Ole Rosted tilbød at være med ved optagninger som repræsentant for pladsudvalget, og der forsøge at sørge for at der er lidt mere plads til de første både uden at det betyder der ikke er plads nok til de sidste både, Stig sagde tak til dette tilbud. Anders Ostenfelt mener ikke de står for tæt, og da der er 10-12 både på gammel plads der har meldt fra under optagningsperioden kunne billedet have været et andet.

På Kulpladsen står de første både også tættere end de sidste som er de store både, Anders svarede at de kræver lidt mere plads ved håndteringen for at undgå skader ved afsætning.

Der blev spurgt om der er regler for at gå på Kulpladsen når der er løft, til dette svarede Anders at der er behov for at bådejerne sætter klods lag og er i bådene for at tage stropper af, men ellers bør man undgå at gå under bådene der hænger i stropperne, men ingen regler.

Derefter fik Anders ordet
Flytning af både , Vejdirektoratet skulle overtage deres del af havnen fra 15/10, så alle både der skulle flytte skulle være væk senest 14/10, de sidste 4 både blev slæbt over – der er ikke sket noget endnu i havnen.
Ibrugtagningstilladelse til nye klubhuse er ikke kommet endnu, der er ingen tidsplan.
I Nord er der nye havnekort til el,toilet og bomme ind til P-plads og kaj. Kortene købes i automat i Nord, men man skal forbi havnekontoret i Svanemøllehavnen for at få kortet kodet – det gamle havnekort kan altså ikke bruges i Nord.
På klubhuset kommer der lås med briksystem, som er samme brik der skal bruges til vores nuværende klubhus. Låsen i Nord er kodet så både KAS og Frem brikker til fælles klubhus kan anvendes.Bemærk at der endnu ikke er adgang til det fælles klubhus.
Der kommer bemanding på en eller anden måde i havnekontoret i Nord, det er endnu ikke besluttet hvordan og hvornår, men det kommer på havnens hjemmeside.
Det forventes at entreprenøren går igang i november/december med at fjerne bomme
og lægge dem i depot til havnen skal reetableres.
Vejdirektoratet forventer at prøve-spunse i januar 2023.
Det bliver spuns der sættes, så der skal ikke være lukket 5 måneder om vinteren.

Pladsbytte ønsker, alle nuværende ønsker nulstilles pr 11.11.2022 og alle skal derfor ønske igen, det skyldes et ønske om oprydning af gamle ønsker i forbindelse med nyt havnedesign i de 2 havne, skema findes på smhavn.dk, skal være afleveret på havnekontoret senest 1. Januar 2023

Der blev spurgt til trappetrin ved bådpladserne, da det for nogle både ikke er let at komme ombord – hvis man vil have trappe er det kun tilladt at anvende de trappetrin havnen sælger, de kan bestilles på havnekontoret – det er altså ikke tilladt med
hjemmelavede trapper eller mælkekasser etc. , prisen er ca 3000 kr på en 3-trins trappe.

Der blev spurgt til fælles parkering på alle tilgængelige pladser – det arbejdes der på kan ske fra 2023, vær opmærksom på at der nu er 3-timers parkering ved roklubberne.

Kulpladsen er opsagt pr 1. Juni 2024, der arbejdes på at finde en løsning et andet sted, det vides ikke om det lykkes eller hvor det evt kan blive.

Der blev spurgt om det ikke er muligt at få ryddet op på gammel plads og få systematiseret parkeringen så der er plads til flere biler, det bliver en kæmpeudfordring når Kulpladsen forsvinder i 2024.

Der blev spurgt til om der kommer systemstativer på pladsen, havnebestyrelsen arbejder på dette og håber på indfasning over 5-6 år, måske med mulighed for at komme op med mast hvis der kommer sidestøtter på, men det er ikke besluttet endnu.

Der blev spurgt om der er lavet statistik på frihavnsordningen – kan det løbe rundt for Svanemøllehavnen ?, Anders svarede der er ca 1500 gæstesejle betalinger på en sæson, men har ikke lige en statistik på hvor mange der er frihavns sejlere.

*note
Efter mødet er følgende der sket følgende:

Beklageligvis skete der en fejl ved bådejermødet mandag den 21. november.
Bestyrelsen underkender valget, fordi det ikke blev muligt for andre kandidater at stille op på mødet.
Bådejerrepræsentant vælges for to år, og da Poul blev valgt ved bådejermøde i 2021 og er han derfor fortsat Frems repræsentant i havnebestyrelsen.

Bestyrelsen har beklaget dybt overfor Michael Andersen, og vil også beklage overfor bådejerne der var til stede ved mødet.