Nyhed

Nyt fra sejlerskolen juni 2022

Jeg håber alle hold nu er godt igang, efter Frem 3 måtte vente 3 uger på et nyt ror, efter det gamle blev stjålet under klargøringen.

Jeg vil lige minde om, at man skal have deltaget mindst 12 gange i sæsonen, for at den godkendes – så hvis du har haft afbud, skal du selv tage kontakt til en anden lærer og komme med ud på ekstra sejlads, telefonnumre til lærerne er på holdlisten der hænger på trekantskuret.

Husk at du ved at være aktiv er med til, at vi har en god klub, deltag også i klubbens arrangementer, og hjælp gerne til som frivillig når der er brug for det.

Birgit Ryaa Hansen, Skolechef, juni 2022