Nyhed

Nordhavnstunnelen primo 2020

En endelig vedtaget anlægslov træder i kraft 01 jan. 2020. Der har flere steder været fremsat forventninger om afslutning af tunnelprojektet omkring 2028. Ifølge lovforslaget bliver der tale om en løsning med en delvis åben havn i byggeperioden med erstatningshavn i Færgehavn Nord for samme antal både (ca. 600 både), der ikke er plads til i Svanemøllehavnen i byggeperioden. Efter byggeperioden, som forventes at vare ca. 5 år, vil de udflyttede både kunne indtage deres oprindelige pladser igen.
Nordhavnstunnel projektet forventes at blive igangsat snarest med konkrete konsekvenser for Svanemøllehavnen i løbet af 2-3 år når selve byggeriet går i gang. Overordnet ser planen således ud: –
2021, 4 kvartal, erstatningshavn i udbud –
2022, 2 kvt. Start bygning af erstatningshavn –
2023, 2 kvt. Ibrugtagning af erstatningshavn –
2023, 2 kvt. Tunnel anlægsarbejde påbegyndes –
2027, 2 kvt. Åbning af tunnel, fjernelse af erstatningshavn –
2028, 2 kvt. Erstatningshavn fjernet igen, oprindelig havn reetableret

Skybrudstunnelen
Gentofte-, Gladsaxe- og Københavns kommune har sammen med Hofor og Novafos besluttet at der skal etableres en skybrudstunnel gennem de tre kommuner med en udgang lige nord for nordmolen og med udløb ud for søspejderne. Dimensionerne er kolossale og vil betyde udledning af enorme mængder u-renset kloakvand ved store skybrud. Svanemøllehavnen A/S såvel som flere af bestyrelsesmedlemmerne har indleveret høringssvar. http://www.mst.dk/skybrudstunnel