Nyhed

Nyt om Nordhavnstunnelen – august 2018

Borgerrepræsentationen har 23/8 2018 truffet beslutning angående etablering af Nordhavnstunnelen.
1. Nordhavnstunnelen etableres som en kort tunnelløsning fra Nordhavnsvej til øst for Færgehavnsvej og igangsættes under forudsætning af, at der anvises finansiering,
2. Det tages til efterretning, at forslag til anlægslov, efter krav fra staten, indeholder en fremtidssikring af Nordhavnstunnelen i form af en forberedelse til en østlig ringvej,
3. Anlægsfasen af Nordhavnstunnellen etapeopdeles og erstatningshavnen placeres i Færgehavn Nord,
4. Der etableres ikke en cykelstiforbindelse på tværs af Svanemøllebugten.

Borgerrepræsentationen skal i forbindelse med budget 2018 anvise finansiering på i alt 745,4 mio. kr. (2018 p/l), for at anlægget kan igangsættes.

På baggrund af Borgerrepræsentationens valg af løsning udarbejder Vejdirektoratets udkast til forslag til anlægslov om etablering af tunnel mv. Udkastet forelægges Borgerrepræsentationen, inden det forelægges Folketinget vedtagelse. Herefter er anlægsperioden for tunnelen i VVM-redegørelsen vurderet til ca. 8 år, heraf 3 år til forberedelse og udbud samt til anlæg af erstatningshavn og ca. 5 år til anlæg af tunnel.

De særligt interesserede kan læse mere om beslutning m.v. her: Se mere