Nyhed

Referat af bådejermøde 2017

Referat:
Bådejermøde mandag d. 13/11-2017.
Referent: Lars Walter

Laila byder velkommen, og gør opmærksom på, at det er her man som bådejer kan får alle udvalgene i tale. Velkommen til Poul, der er bådejerens repræsentant i Havnen, Stig der er pladsmand og velkommen til alle der er mødt op.
Stig: Optagningen er gået godt. Mærkningen af Master og bukke kunne godt være lidt bedre, det skal helst være både tydeligt og placeret så det er læseligt.
10 fra ventelisten til en vinterplads, men der er kun en af de ti der har ønsket at gøre brug af at komme op.

Spørgsmål og kommentar fra medlemmerne:
Gasflasker ombord i bådene, hvad gør vi, Stig foreslår, at gasflasker stilles op i skuerne. (HUSK mærkning af, at der opbevares trykflasker).

Kulpladsen er meget ujævnt, særligt den side, der vender op mod værket.

Det kan være svært at finde ud af, hvornår man kan komme til at spule og hvor man må spule. Lige pludselig finder jeg ud af, at der har været mulighed for, at få spulet sin båd – GRATIS, men jeg har så i mellemtiden været ude og har betalt for en spuling. Poul tager det med over i Havnen, så de bliver gjort opmærksomme på, at det meldes bredt ud, det kunne måske ligges på klubbens hjemmeside, så det bliver tydeligt, lige om lidt er der generalforsamling i Havnen, så der kan det tages op.

Parkering på Kulpladsen. Igennem sommeren har der været markeret flere steder, at man ikke måtte parkere der. Det har været ca. halvdelen af pladsen der har været spærret af og det er ret udfordrende når man har brug for parkeringen.

Det påtænkes, at der skal laves en information både til Kulpladsen, men også en information til hvordan man gebærder sig her på pladsen, så ikke mindst nye medlemmer får den information de har brug for.

Hjemmesiden: Lige nu er der en gruppe der arbejder med at lægge ting på hjemmesiden. Vi vil prøve på, at det der ligger på hjemmesiden også kommer i nyhedsbrevet, men nyhedsbrevet udkommer kun en gang pr. måned. Så derfor er hjemmesiden det primære sted, hvor man kan få de informationer man har brug for.

Toilettømning: Det er drønirriterende, at der ikke er noget træværk på molen, særligt, når det er lidt hårdt vejr eller hvis der ligger nogen.

Vedr. Nordmolen: Igennem hele sommeren har der på Nordmolen stået rigtig mange Autocampere, så der har været et stort pres på toilet og badeforhold på Nordmolen, der er simpelthen ikke kapacitet nok. Det er By og Havn, der skal etablere evt. flere toiletter og flere bad. Der stilles spørgsmål om “Hvem er det egentligt der tjener på alle de Autocampere”? Da havnefogeden ikke er til stede, tages spørgsmålet med til møde med Havnen.

Hvordan er den ide kommet med, at der også skal være plads til Autocampere på Havnen? Der findes en servicebygning, hvor man kan bruge faciliteter, hvor man kan komme ind med Havnens kort. Så er der et andet sted, hvor man kan komme ind og benytte faciliteterne med en “Sundet brik”.

Der skal lyde en opfordring til, at man husker at låse porten til Kulpladsen, så det ikke er uvedkommende der parkerer derinde. Samt, at man lavet et eller andet, så der ikke parkerer to biler ved siden af hinanden, idet de så spærer for, at man ikke kan komme på broen med en vogn/trillebør.

Poul orienterede fra Havnen: Havnens personale gør deres ting godt. Har man brug for en anden plads, så er det bare at rette henvendelse til Havnekontoret. WIFI forbindelsen er blevet meget bedre. Det har man brugt en del tid på.
Der er ikke nogle nyt i forhold til Nordhavnstunnellen.
Der har været besøg i Havnen af nogle fra Borgerrepræsentationen. Susanne orienterer fra dette besøg.

Der er Glögg og æbleskiver, den 19. december på havnekontoret.

Opfordringer til, at man får renset broerne for alger og mågeklatter, de er utrolige glatte. Dette skal gerne ske inden foråret.
Broen ved østmolen kunne måske beklædes med “hønsenet”, så den ikke er så glat i vintertiden.

Der mangler cykelstativer ved midtermolen.

Spørgsmål: Hvem er ansvarlig for dobbeltfortøjning af en båd, når det er Havnen der har flyttet båden?

Torben efterlyser mailadresser på alle medlemmer, så klubben hurtigt kan komme i kontakt med medlemmerne når der vigtig information.
Hjælp administrationen skriv på adressen: frem@oesf.dk, så administrationen får så mange mailadresser som muligt. Opfordring til at dette opråb kommer både på hjemmesiden og i nyhedsbrevet.