Nyhed

Bådejermøde mandag den 14. november kl. 19.00

Restauratøren åbner for bådejermøde-menu kl. – 17.00-19.00
Winerschnitzel af kalv med pommes saute, ærter, dreng samt skysauce. – 128 kroner

Dagsorden for bådejermødet:
1. Velkomst – ved formanden Laila Hansen
2. Orientering fra pladsudvalget – ved Stig Nonbo
3. Orientering fra havnen – ved klubrepræsentanter i A/S Svanemøllehavnens bestyrelse –Leif Beyer, Kaare Kjerulf samt havnefoged John Vestergaard.
4. Valg af bådejerrepræsentant i A/S Svanemøllehavnen – Efter mange år som bådejernes repræsentant – trækker Kaare Kjerulf sig som bådejerrepræsentant i A/S Svanemøllehavnen – Klubben har to repræsentanter i A/S Svanemøllehavnen – den ene vælges på ordinær generalforsamling og er repræsenteret i klubbens bestyrelse.
Den 2. repræsentant indstilles af bådejermødet til bestyrelsens godkendelse – for en 2-årig periode.
5. Eventuelt.