Nyhed

Nyt fra havnen september 2016

Bådoptagning.
Vi må nok konstatere at sejlsæsonen 2016 er slut og nu står opgaven på at få bådene på land, vi starter sidst i september som altid og stopper midt i november,optagningslisterne kan ses på den enkelte klubs hjemmeside eller på opslag ved klubberne.
Kulpladsens både kommer op lør-søndag d. 29 + 30 oktober. HUSK SOMMERTID SLUTTER. Der er mulighed for ”kulspul” før optagning ( se hjemmesiden ). Adgangskort ( portkort ) til ”kulpladsen” kan erhverves på havnekontoret.
HUSK: Det er tilladt at smøre sit stativ/bukke så det er klart ved optagning og ALLE støtter skal være kørt i bund så båden kan sættes af på klodslaget og derefter hæve støtterne op til båden, det er også en god ide at have værktøj klar til at spænde støtterne med.
HUSK at sikre dit stativ / bukke mod efterårets storme
De både der skal blive liggende i vandet vinteren over skal give havnekontoret besked, senest 14 oktober.
HUSK at tage indhaler og fortøjninger, for/agter, med når pladsen forlades, gamle fortøjninger og indhalerliner indsamles af havnepersonalet sidst i november uden ansvar ( jævnfør § 23 i havnereglementet)

Gæster
Sommeren har budt på stort set det samme antal gæster som året før trods det lidt skiftende vejr.

Miljø:
Efteråret nærmer sig og dermed også klargøring af båden til vinteropbevaring, men husk at gøre det på en skånsom måde overfor miljøet.
Når affaldet skal bortskaffes, så gør det på den rigtige måde, sorter affaldet rigtigt, på miljøstationerne er der opsat skilte med hvad der skal i hvilke beholdere, husk det er dig selv, der indirekte, der kommer til at betale hvis affaldet ikke er sorteret rigtig og selskabet der afhenter miljøaffaldet er meget opmærksomme på dette.
De store containere ( blå ) der gerne kun skulle indeholde dagrenovation, småt brændbart, fra sejlere/bådejere er IKKE til malerruller, tomme malerdåser, oliebøtter og andet miljøfarligt affald, de er heller er de beregnet til haveaffald, kontoraffald og andet affald der ikke kommer fra havnen.

Parkering ved Strandvænget er stadig det samme, der er 3 timers parkering indtil kl. 17 udfor roklubberne og fri parkering i ”skråparkeringen” MEN ikke på græsplænen og foran affaldscontaineren ej heller i svinget og HUSK der er stadig ensrettet, pas på cyklister, de har den opfattelse at de kan køre overalt og er urørlige og da de er ”bløde” trafikkanter skal de have særlig hensyn.

Før vi ved af det er det vinter:
Hvis båden skal ligge i vandet til vinter så giv havnekontoret besked, husk også at give besked hvis du har ændret adresse, telefon nummer eller andre kontaktoplysninger. Havnekontoret får det ikke automatisk fra klubberne.

Nordhavnsvejen:
Der er intet afgjort vedr. Nordhavnsvejens forlængelse, der blev indsendt mange høringssvar til vejdirektoratet, TAK FOR DET og nu skal der udarbejdes en ”Hvidbog” til politikerene, der så skal tage stilling til det videre forløb. Vi følger det tæt og nærmere vil tilgå.

§ 15, plads i bero
HUSK: Pladser på § 15, hvis pladsen igen ønskes taget i brug i den følgende sæson (2017 ) skal havnekontoret have besked inden udgangen af november måned

Havnekontoret vil være lukket mandag aften ( kl. 16,00 – 18,00 ) fra
d.15 november 2012 til d.15 marts 2014.

Alle ønskes en god optagning og en sikker vinter.

John Vestergaard
Havnefoged