Nyhed

Referat af bådejermøde 16.11.2015

40-50 bådejere var mødt op.
Dirigent: Frems formand Laila Hansen, referent: Susanne Christiansen

Pladsudvalgsformand Stig Nonbo bød velkommen og tænkte allerede på foråret. Husk at mærke bukke og rydde alt væk fra pladsen, så vil der blive ryddet rigtig godt op på Pladsen.

Derefter fik havnefoged John Vestergaard, han opfordrede til:
*Husk stativerne skal være i orden, inden bådene tages op (John beskrev, hvordan de havde brugte halve timer på at få rustne bukke til at glide rigtigt – der går tid fra bådoptagningen).
*Vær opmærksom på tyveri fra bådene i vinterhalvåret. Der kan ikke sættes låger for nord – og østmolen, da det er offentlig vej, som bestyres af By og Havn.
*Husk at sikre stiger, fastlåst på jorden, når de forlades. Og giv besked til nærmeste om, at du går op i båden (John fortalte historier, hvor folk havde slået sig/sad fast og kunne være glemt indtil foråret)
*Vinteroptagning er forløbet helt tilfredsstillende . Frem roses for, at der i denne klub altid er hjælpsomhed i forbindelse med optagning.
*Der er både, der ikke har fundet deres vinterplads i vandet endnu. Sidste frist var 15/11. Der vil blive slukket for el og vand på en række moler.
*Angående parkering langs Lautrupkaj. Tilladt hverdage fra 16-24.00 og fredag – søndag fra 16.00 (fre) – 24 (søn). Skiltene vil derimod ikke blive lavet om (men gælder altså ikke). Hvis nogen får en parkeringsbøde i nævnte tidsrum, så henvend jer på havnekontoret.
* Nordhavnsvej. Intet nyt først til sommer 2016. (Johns personlige mening er, at tunnelen bygges i etaper og udsejling vil blive trang, men ikke umulig)
* En bådejer påpegede, at der er problemer på midtermolen med strømudtag, der er ikke nok stik. John lovede at se på det og evt. etablere en ekstra stander
* En anden bådejer spurgte hvem der havde tilsyn og rengøringsansvar for toiletterne i den gule murstensbygning op ad ”siloen”. Svaret er: Ingen. Men John kunne fortælle, at der arbejdes på bad og toilet i en renoveret nedlagt bygning, som tidligere husede Københavns Sejlerskole.
* Et godt råd: Brug tæpper ved isætning, der hvor stropperne strammer til, hvis der skal undgås mærker.
* Ny kranvogn tager 15 både op om dage for at sikre, at havnens folk ikke får overarbejde (derfor tager det en uge ekstra i forhold til tidligere år at tage bådene op og ca. tredage ekstra at sætte både i)

Kaare Kjerulf bådejernes repræsentant fik ordet:
* Det er gået helt fint med den nye kranvogn og det ser ud til, at der er sket den besparelse, der var regnet med. Der regnes med, at det vil koste 750 kr. for op – og isætning på gammel plads i 2015/16. Det kostede tidligere 1202 kr. (i 2013) og 1936 kr. på kulpladsen (i 2013). Under den efterfølgende diskussion gjorde John Vestergaard opmærksom på, at med i prisen på kulpladsen skal der også fremover tages højde for at store både skal håndteres lidt anderledes, men håbet er at det kan gøres billigere end i dag til gavn for alle bådejere.
*Kulpladsens både vil blive sat i med den store kran til foråret, oplyste John Vestergaard. Fremover vil klubbernes pladsudvalg lave optagningslister også for kulpladsen og havnen vil så tage stilling til, hvordan, hvem der skal håndtere bådene, så det bliver billigt og sikkert. Bådejerne vil også fremover betale samme pris uagtet, hvor båden tages op.
*Internet: Det fungerer ikke tilfredsstillende. Der er lavet en plan for, hvordan flere sendemaster vil kunne forbedre dette betydeligt. Der skal tegnes en 5-årig kontrakt, men det kan holdes indenfor havnens budget. Der er ikke helt enighed i havnebestyrelsen, da nogle mener at i løbet af 5 år vil den løsning være forældet og alle vil gå på nettet via mobiladgang. Bådejerne synes det var vigtigt at komme i gang nu og gav fuld opbakning til løsningen med flere master
* Angående cykler til gæster. Folkene bag de nye elcykler vil ikke stille en stander herud. Det overvejes om der kan tiltrækkes en cykelhandler, der vil udleje cykler.
* Ingen løsning på benzin – og dieseltankning i Svanemøllehavnen

Kaare Kjerulf genvalgt som bådejernes repræsentant i havnebestyrelsen. Den anden (medlem af Frems bestyrelse og valgt på generalforsamlingen) er: Leif Beyer.