Nyhed

Nyt fra havnen

Bådoptagning

Bådoptagning 2015 er tilendebragt og alt er gået planmæssigt, lastvognen, kørt med Svanemøllehavnens personale, har udført opgaven i hele optagningsperioden uden ”hjælp” udefra.

Porten til midtermolen sættes op medio november, HUSK at få ændret dit adgangskort/havnekort til porten (NY ADGANGS KODE for 2015/16 )

Kulpladsens både er kommet op, og det gik planmæssigt med den store kran.
Adgangskort ( portkort ) til ”kulpladsen” kan erhverves på havnekontoret.

HUSK at sikre dit stativ / bukke mod vinterens storme og husk at sikre stige og andre løse genstande i at falde ned når båden står på land, stiger der ikke er i brug bør låses fast liggende på jorden så de ikke kan bruges af uvedkomne.
HUSK at tage indhaler og fortøjninger, for/agter, med når pladsen forlades gamle fortøjninger og indhalerliner indsamles af havnepersonalet sidst i november uden ansvar ( jævnfør § 23 i havnereglementet)
HUSK hvis du har batterier i båden vinteren over, at lade dem op og tage den ene polsko af.

Parkering ved Svanemøllehavnen

Parkering ved Lautrupkaj er IGEN tilladt i tidrummet hverdage kl. 16 – 24 og fra fredag kl. 16 til søndag kl. 24 på hele p. området ved Lautrupkaj. Dette som en forsøgsperiode som vil blive evalueret i november.
Parkering ved Strandvænget er stadig det samme, der er 3 timers parkering indtil kl. 17 udfor roklubberne og fri parkering i ”skråparkeringen” MEN ikke på græsplænen og foran affaldscontaineren ej heller i svinget og HUSK der er stadig ensrettet, pas på cyklister, de har den opfattelse at de kan køre overalt og er urørlige og da de er ”bløde” trafikkanter skal de have særlig hensyn.

Førstehjælp

Der vil blive afholdt et førstehjælp-hjertestarter kursus fredag d. 20 kl. 10 -13 alle er velkommen
(også cyklisterne ) se havnens hjemmeside . HUSK der er tilmelding på havnekontoret.

Ændring af stamdata

Husk at give besked hvis du har ændret adresse, telefon nummer eller andre kontaktoplysninger. Havnekontoret får det ikke automatisk fra klubberne.

Nordhavnsvejen

Der er intet nyt om Nordhavnsvejens forlængelse, der har været sommerferie og VVM undersøgelsen pågår stadig. Der er foretaget nogle prøveboringer på Svaneknoppen med henblik på at kortlægge undergrunden for en mulig linjeføring.

Pladser i bero § 15

HUSK: Pladser på § 15, hvis pladsen igen ønskes taget i brug i den følgende sæson (2016 ) skal give besked med udgangen af november måned

Havnekontoret vil være lukket mandag aften ( kl. 16,00 – 18,00) fra d. 15. november 2012 til d.15 marts 2014.

Gløgg og æbleskiver i havnehuset torsdag d. 17 december kl. 14,30 – 17,00

Igen i år vil der være gløgg og æbleskiver i havnehuset hvor vi har mulighed for at ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. Alle er meget velkomne.

Alle ønskes en god og sikker vinter.
God jul og et rigtig godt nytår.

John Vestergaard
Havnefoged