Nyhed

Havnenyt

Sejler sæsonen går stille og roligt mod den triste tid hvor bådene skal på land eller lægges over på vinterplads, sommeren har indtil videre ikke vist sig fra den mest positive side men det kan nås endnu.

 

Optagning på Kulpladsen:

Optagning på kulpladsen vil ske i weekenden d. 24-25 oktober. De både der kan og har mulighed for det vil blive tilbudt beddingstid til lige at få spulet bunden. ( kulspul )

På alle de andre landpladser starter optagningen d. 1 oktober.

 

Bukke og stativer:

Igen i år kan bukke og stativer bestilles igennem havnekontoret. Bukke bestilles senest d. 11 September og stativer kan bestilles frem til 15 september.

 

Miljø:

Efteråret nærmer sig og dermed  også klargøring af båden til vinteropbevaring, men husk at gøre det på en skånsom måde overfor miljøet.

Når affaldet skal bortskaffes,  så gør det på den rigtige måde, sorter  affaldet  rigtigt,  på miljøstationerne er der opsat skilte med hvad der skal i hvilke beholdere, husk det er dig selv,  der indirekte, der kommer til at betale hvis affaldet ikke er sorteret rigtig og selskabet der afhenter miljøaffaldet er meget opmærksomme på dette.

De store containere ( blå ) der gerne kun skulle indeholde dagrenovation fra sejlere/bådejere  er IKKE til malerruller, tomme malerdåser, oliebøtter  og  andet miljøfarligt affald, de er heller er de beregnet til haveaffald, kontoraffald og andet affald der ikke kommer fra havnen.   

 

Parkering ved Svanemøllehavnen:

Parkering ved Lautrupkaj er besværliggjort efter at By og Havn har udlejet arealet til HOFOR, men Svanemøllehavnen har fået kontakt til administrator i HOFOR og der afholdes et møde efter sommerferien.

Parkering ved Strandvænget er stadig det samme, der er 3 timers parkering indtil kl. 17 udfor roklubberne og fri parkering i ”skråparkeringen” MEN ikke på græsplænen og foran affaldscontaineren ej heller i svinget og HUSK der er stadig ensrettet, pas på cyklister,  de har den opfattelse at de kan køre overalt og er urørlige og da de er ”bløde” trafikkanter skal de have særlig hensyn.

 

Førstehjælp.

Der vil blive afholdt et førstehjælp-hjertestarter kursus i sidste halvdel af november alle er velkommen

(også cyklisterne ) så hold øje med havnens hjemmeside for en nærmere dato.

 

Før vi ved af det er det vinter:

Hvis båden skal ligge i vandet til vinter så giv havnekontoret besked, husk også at give besked hvis du har ændret adresse, telefon nummer eller andre kontaktoplysninger.

 

Overdragelse af havnepladser.

Man kan ikke overdrage en fast havneplads ved salg af båd, der er set eksempler på annoncer hvor sælger skriver af havneplads kan overtages ved køb af båd, dette er i strid med gældende havnereglement, i tvivlsspørgsmål er man velkommen til at kontakte havnekontoret.

 

Nordhavnsvejen:

Der er intet nyt om Nordhavnsvejens forlængelse, der har været sommerferie og VVM undersøgelsen pågår stadig.

 

Alle ønskes en god sensommer.

 

John Vestergaard

Havnefoged