Nyhed

Nyt fra havnen

Mens vi venter på sommeren kan vi se tilbage på foråret og konstatere at vi har fået alle de både der skulle i vandet sikkert i fra alle landpladserne, det er gået godt uden nogle skader på alle landpladser.

Igen i år vil der være Skt. Hans bål i Svanemøllebugten ,traditionen tro vil det blive d. 23 juni kl. ca. 21,30 og alle er
velkomne til at møde op på Nordmolen for at se bålet og høre båltalen. Det er ved at blive en tradition at komme på havnen for at se og fejre Skt. Hans for Østerbros borgere.

Hvis man ikke kan finde på noget at tale om kan man altid tale om linjeføringen til Nordhavn. Jeg har hørt mange gode historier om den kommende linjeføring, MEN en ting står fast det eneste der er besluttet er at der skal være en linjeføring frem til Nordhavn, hvor den kommer til at ligge, hvornår den skal bygges og hvilken udformning den kommer til at have vides ikke endnu, men det bliver tidligst i foråret 2019 man påbegynder videreførslen af vejen, vi følger det tæt og skal nok komme med informationer når der kommer noget konkret og sikkert , indtil da må vi nyde byggeriet af Nordhavnsvejen der skulle blive færdig til efteråret 2017 og dermed tilbageføres omlægningen af Strandvænget også.

På Lautrupkaj er alle P-pladser midlertidigt inddraget til parkering af de biler der normalt holder på den store parkeringsplads overfor Svanemølleværket , dette skyldes at HOFOR skal grave et bassin til skybrudssikring under selve parkeringspladsen, havnen har talt med By og Havn der i første omgang har givet os 3 p pladser for enden af Lautrupkaj, havnen er i dialog med By og Havn for evt. at få lidt flere pladser.

Igen i år vil havnen have udvidet åbningstid, i sommer månederne, så havnen er bemandet fra kl. 07,30 – 20,00 alle hverdage og kl. 10,00 – 16,00 lør- søndage, med denne ordning kan vi servicere fastliggere og gæstesejlere når de er på havneområdet.

Da Simon efter næsten 20 år i Svanemøllehavnen valgte at søge nye udfordringer har Svanemøllehavnen valgt at ansætte Jean Mørch som ny havneassistent pr. 1 maj, Jean kommer fra BMS kraner, er selv ivrig sejler og har igennem en årrække håndteret både for Sejlklubben København ( tidligere Sejlklubben ØST ).