Priser

Priser på skolen

Undervisning om sommeren
Praktisk sejlads 1.175,00 Kr.
Undervisning om vinteren
Vinterkursus (sejlkundskab, tovværk og motorlære) 650,00 Kr.
Navigationskursus 650,00 Kr. incl. søkort
Lån af skolebåde, privat 150,00 Kr. pr. døgn

N.B. priserne på vinterkursus og navigation dækker kun kursusafgiften og er excl. bøger og andet materiale