Nyhed

Forpagtningsaftale om restaurant ophører hvad nu med vores klubhus?

1/1 2022 ophørte forpagtningsaftalen for vores restaurant/klubhus.
Jeanett og Diego har fundet nye veje og vi siger tak og ønsker alt godt fremover.
Bestyrelsen har besluttet at sætte en diskussion og ideudvikling i gang.

HVAD SKAL VI BRUGE VORES KLUBHUS TIL OG HVORDAN?

Skal vi have hyggekroge, foredrag, fredagsbar, kortspil, strikkeklub, mad skal kunne købes? eller kun medbragte klemmer? Hvad har sejlerskolen, gråsælerne, kapsejlerne, de aktive på pladsen om sommeren og vinteren brug for i vores “NYE” klubhus
DER INDKALDES TIL IDEMØDE d 8/2 kl.19.00 I KLUBBEN
Kom allerede nu med dine ideer, små som store, send dem til  koojet@oesf.dk
Er der noget, du allerede nu vil foreslå eller forestå.  
MEN DU BEHØVER IKKE AT HAVE FÆRDIGE IDEER, DET VIGTIGSTE ER AT DU KOMMER TIL MØDET. DET ER DIN MENING DER TÆLLER, NÅR VI SKAL GENEROBRE VORES KLUBHUS. DET ER OS ALLESAMMEN, DER SKAL BRUGE HUSET.   DER SERVERES ØL OG VAND TIL ALLE.     

Et livligt klubhus kunne være vores allesammens gave til den 125 årige jubilar ØRESUNDS SEJLKLUB FREM.