Nyhed

Generalforsamling 30. marts 2020

Generalforsamling 2020 bliver mandag 30. marts kl 19:00 i restauranten.

Ifølge klubbens vedtægter skal forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag om vedtægtsændringer dog senest 1. februar.

Til generalforsamlingen vil der være åbent for spisning mellem kl 17 og 19 med dagens ret til medlemspris.