Nyhed

Nyt fra sejlerskolen

Navigationsundervisningen er nu afsluttet med skriftlig og mundtlig prøve, der var 14 til prøve, de 13 bestod, der var ingen der fik førerbevis i denne omgang da de mangler natsejlads.

Undervisningen i sejlkundskab fortsætter til udgangen af marts.

Der er udsendt faktura til skolepenge der skal være betalt senest 15/4, samt informationsskrivelse til alle de elever der tilmeldt sejlads i den kommende sejlsæson. Hvis du alligevel ikke kan komme til klargøring de dage du valgte ved din tilmelding, skal du sørge for at sende mail til skolen og aftale ny dag, det er et krav man deltager med 2 dages klargøring for at kunne deltage i sejladsen.

Første klargøringsdag er lørdag 12/3 og sidste bliver søndag 1/5, hvor bådene skal tilrigges så de er klar til den nye sæson der starter mandag 2/5.

Hilsen

Skoleudvalget