Navigationskursus 2020-2021

Duelighedsprøven for Fritidssejlere. Kurset afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen, og er obligatorisk for at få Søfartsstyrelsens blå duelighedsbevis samt Frems førerbevis. Der oprettes ét hold med max 18 deltagere.

Der undervises på verandaen i klubhuset på mandage kl. 19.00 til 21.15, første gang mandag 19. oktober. Sidste undervisningsgang d. 1. marts. Skriftlig eksamen mandag d. 8. marts kl. 19.00 og mundtlig eksamen lørdag d. 13. marts fra kl. 09.00.

Prisen for kurset, inkl. søkort, er 675 kr., der skal være betalt senest 1. oktober via fremsendte girokort eller på kontoret torsdag mellem kl. 17.30 og 19.00.

Tilmeldingen gælder først, når deltagergebyret er betalt. Du kan med fordel tilmelde dig betalingsservice. Hvis du ikke hører fra os og har indbetalt kursusgebyret til tiden, skal du blot møde op den 19. oktober kl. 19.00 med dine bøger og remedier.

For at deltage i dette kursus skal du være aktiv A-medlem af klubben.

Kurset omfatter blandt andet.

  • Søkort
  • Strøm og afdrift
  • Misvisning og deviation
  • Stedbestemmelse og pejling
  • Instrumenter
  • Sejladsbestemmelser og skibslys
  • Vigeregler og signaler

Kurset er overtegnet. Du kan sende en mail til sejlerskolen@oesf.dk for at komme på venteliste.

Materiale

Bøgerne fås hos Weilbach, Hellers, Tempo bådudstyr, Lynettens bådservice, etc.

Du skal derudover medbringe blød blyant, viskelæder, passer, lineal, kurslinial eller kurstrekant.

Det er vigtigt at man kommer hver gang, og at bøger mv. er med fra første mødegang.

Pensum og kursusplan

Dato Emner Sider i
lærebog
Sider i
opgavebog
19. okt. Introduktion, samt retninger og søkort 9-17 + 24-27 7-8
26. oct. Strøm og afdrift 27-32 15-16
2. nov. Misvisning & Deviation 34-40 17-22
9. nov. Kursretteskema 27-40 15-22
16. nov. Ingen undervisning (Bådejermøde)
23. nov. Kursretteskema 27-40 15-22
30. nov. Distance, fart og tid samt stedbestemmelse og pejling 41-49 22-25
7. dec. Afmærkning af danske farvande 18-24 8-14
14. dec. Instrumenter 32-24, 50-60 17, 27-32
4. jan. Sejladsplanlægning + Repetition 60-65 30-38
11. jan. Sejladsbestemmelser og skibslys 67-71 39-40
18. jan. Vigeregler og signaler 71-76 40-44, 48-51
25. jan. Speciallys og signalfigurer 76-87 45-47
1. feb. Ansvar, vagthold og havmiljø samt brand og søsikkerhed 117-132 57-59
8. feb. Repetition og opgaver
15. feb. Repetition og opgaver
22. feb. Repetition og opgaver
1. mar. Repetition og opgaver
8. mar. Skriftlig eksamen

13.

mar.

Mundtlig eksamen

Interessante hjemmesider

Der kan forekomme justeringer af  programmet

Undervisningen finder sted på verandaen i Frems klubhus. Undervisere: Anne-Marie Børresen og Jens Peter Hansen underviser de sidste 8 gange.

Kontakt

Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte lærene på e-mail navigation@oesf.dk