Nyheder fra klubben

Ændring af sejlads og arbejdsområde

Ændring af sejlads-/arbejdsområde Bemærk at der er ændringer af arbejdsområdet for ind-/udsejlingen til Svanemøllehavnen fra uge 30. Der drejer sig om de 2 områder...

Stort kapsejlads stævne 24.-27. August

Klubberne i havnen afholder et stort kapsejladsstævne i ovennævnte periode. Der forventes at komme imellem 75-100 gæstende kapsejlere. Stævnet vil primært blive afviklet i...

Nyt fra havnefogden

Svanemøllehavnen Nord /Erstatningshavnen Lys 24/7: Det er meldt til Vejdirektoratet, at der er kontinuerligt lys på havnen. De arbejder på at udbedre det. Det...

Sommerlukket på kontoret

Kontoret holder lukket henover sommeren, sidste åbningsdag inden ferien er torsdag 22.Juni, første åbningsdag efter ferien er torsdag 10.august

Referat af Generalforsamling 2023.

Referat af Generalforsamling i Sejlklubben Frem Tirsdag d. 28/3-2023 klokken 19:00 i Sejlklubbens Frems lokaler, Strandvænget 65, 2100 København Ø. 53 stemmeberettigede medlemmer var...

FREDAGSBAR D. 2. JUNI KL.16

Hej alle sejlerkammerater. Så er vi nået frem til den sidste fredagsbar inden sommerferien. Så benyt lejligheden, tag familie og venner ved hånden og kom en tur...

Pinsetur 2023

Hej alle FREM sejlere Nu nærmer pinsen sig og klubbens tradition for fællestur til Sletten. Havnefogeden i Sletten ønsker at få besked om nogenlunde det antal...

Forårsfredagsbar 12. Maj kl 16

FORÅRSFREDAGSBAR D. 12. MAJ KL.16 Hej alle sejlerkammerater.Til vores næste fredagsbar er alle både kommet i vandet og der er igen masser af liv i...